Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket/menighetspedagog i Østre Aker og Haugerud

Østre Aker og Haugerud menighet har ca 25 000 innbyggere hvorav ca 9 000 er medlemmer i Den norske kirke. Menigheten er inne i en spennende fase med fokus på videreutvikling og satsing på nybrottsarbeid, særlig knyttet til nye boligområder. Satsinsområder er barne- og ungomsarbeid, diakoni og kultur. Staben består av 3 prestestillinger, 2 kantorer, diakon, kateket/menighetspedagog, menighetssekretær og daglig leder. Noen av stillingene er på deltid. I tillegg er trosopplæringsleder og trosopplæringsmedarbeider felles med nabomenigheten Ellingsrud og Furuset. Østre Aker og Haugerud menighet er én av 5 menigheter i Groruddalen prosti. Kateketene har etablert et godt samarbeid for å løse felles oppgaver i prostiet.

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som kateket/menighetspedagog tilknyttet Østre Aker og Haugerud menighet og derigjennom Alna samarbeidsenhet for trosopplæring. Tiltredelse 01.08.2019 eller etter avtale.

Menigheten satser på barn og unge og stillingsstørrelsen er økt ved å slå sammen tidligere deltidsstillinger som kateket, trosopplærer og ungdomsarbeider. Stillingsandel knyttet til trosopplæring utgjør 25 %.

Den som ansettes leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

* Konfirmantarbeid
* Utvikle nye tilbud for ungdom
* Være med på ulike trosopplæringstiltak, som Lysvåken og Tårnagent
* Ledertrening for unge
* Rekruttere og følge opp ledere i barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet
* Samarbeid med skoler og barnehager
* Sekretærfunksjon for menighetens barne- og ungdomsutvalg

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
* Andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk vil også bli vurdert
* Erfaring fra og interesse for arbeid med barn og ungdom
* Det er ønskelig med musikalsk kompetanse
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Engasjement for arbeid med barn og unge
* Kreativ og nytenkende med øye for utvikling
* Gode pedagogiske og administrative evner
* Gode evner til formidling og kommunikasjon
* Evne til å arbeide både selvstendig og i nært samarbeid med andre

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/442

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-16
Søknadsfrist 2019-06-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger