Diakon 80 % stilling i Holmen

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 1.1.2020 vi Asker kommune/Asker prosti også omfatte Røyken og Hurum. Antall sokn i Røyken og Hurum er pr i dag 6. Fra 2020 vil Asker prosti ha 10 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. Holmen kirke er en arbeidskirke fra 1965 og et møtested midt i menigheten. Hele kirken brukes aktivt til gudstjenester og ulike aktiviteter for barn, unge og eldre. I soknet bor det 16.000 og ca 11.500 er medlemmer av Den norske kirke. Det er mange frivillige som er en stor ressurs i menigheten. Visjonen for Holmen menighet er: EN KIRKE FOR ALLE! Holmen tilstreber å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap, der mennesker får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet og utfordres til tjeneste.

Asker kirkelige fellesråd har ledig stilling som diakon i 80% stilling i Holmen menighet i Asker prosti fra 01.08.2019.  
Holmen kirke ønsker å synliggjøre samfunnsansvar,  blant annet gjennom det  diakonale arbeidet. 
Vi vil virkeliggjøre vårt motto «En kirke for alle» gjennom et inviterende og inspirerende diakonalt arbeid.  Diakonen samarbeider med diakoniutvalget og mange frivillige medarbeidere.
Staben i Holmen består av 15 ansatte, derav 2,5 prestestillinger, og 3 ansatte i menighetens egen barnehage. Her møter du et team som jobber godt sammen og er opptatt av erfaringsdeling. 
Holmen menighet ønsker en oppsøkende, utøvende diakon, som videreutvikler det diakonale arbeidet i menigheten. 
Diakonen leder og koordinerer de ulike tjenestene, men søker å delegere ansvar til de ulike gruppene. Det skal jobbes kontinuerlig med å rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere til de ulike sektorene og gi frivillige mulighet til å jobbe selvstendig. Unge og eldre skal føle tilhørighet til kirken og barn og unge skal være en del av det diakonale arbeidet. Diakonen jobber tett sammen med Frivillighetskoordinator i menigheten. 
Se mer på www.holmenkirke.no  

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle det diakonale arbeidet i soknet, inkludert barn og unge.
 • Medlem av Diakoniutvalget.
 • Budsjettstyring i budsjettavdelingen for diakonatet
 • Rådgiver for menighetsrådet i diakonale spørsmål
 • Lede, rekruttere og administrere Besøkstjenesten, Jubilanttjenesten og Bønnetjenesten
 • Planlegging og gjennomføring/delta i gudstjenester og stillhetsarbeid
 • Samtaler og sjelesorg
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige, registrering
 • Noe flerkulturelt arbeid, bl. a. språkkafe
 • Arbeid med beredskaps- og kriseplaner
 • Koordinere og administrere Bibel- og fellesskapsgrupper
 • Kontaktperson i, og vitalisering av, miljøarbeidet
 • Samarbeide og delta i fellestiltak på prostiplan
 • Sorgarbeid - kontaktperson i sorggruppesamarbeid i prostiet
 • Lede samarbeidet med kommunale og private institusjoner/instanser
 • Samarbeid med frivillige og eksterne instanser
 • Samarbeidsmøter med diakonene i det nye Asker

Kvalifikasjoner:

 • Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordningen for diakoner  (annen relevant utdanning og praksis vil kunne bli vurdert)

 • Beherske relevante dataprogrammer
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Søker må være medlem av Den norske Kirke
 • Erfaring fra menighetsliv er en fordel
 • Identifikasjon med VÅR VISJON: «EN KIRKE FOR ALLE»

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Glad i å arbeide med mennesker
 • Utadvendt og ansvarsbevisst
 • Være fleksibel, kreativ og allsidig
 • Gode samarbeidsevner, både med ansatte og frivillige
 • Gode gjennomføringsevner
 • Evne å arbeide strukturert, alene og i team
 • Like å arbeide i tverrfaglige team og inspirere og veilede andre
 • Finne seg godt til rette i en aktiv menighet med periodevis stort arbeidspress og høy arbeidsinnsats

Vi tilbyr:

 • Et spennende arbeidsfellesskap
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med diakonene I prostiet
 • Mulighet for selvstendige arbeidsrutiner
 • Lønn etter KA's regulativ
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Asker kirkelige fellesråd er en IA-bedrift
 • Særskilte krav:
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29
 
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Billingstad
Publisert 2019-05-20
Søknadsfrist 2019-05-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger