Personvernombud

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200
menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.

Kirkerådet har ledig stilling som personvernombud. Denne stillingen vil være felles for alle enhetene i Den norske kirke og inngår i en satsing på å styrke personvernet og informasjonssikkerheten. Felles personvernombud for alle enheter er en ny stilling som vil være sentral i utviklingen av felles rutiner og veiledningsmateriell for hele Den norske kirke.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Personvernombudet skal blant annet: 
  - Aktivt delta i utvikling av gode felles internrutiner og praktisering av regelverket.   
  - Delta i sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet. 
  - Bistå medlemmer og publikum som er registrert i Den norske kirke. 
  - Besvare spørsmål om personvern internt og bruke intranettet aktivt til å legge ut informasjonsmateriale. 
  - Bistå i utviklingen av felles maler for databehandleravtaler og personvern og sikkerhetskrav til programvare. 
  - Peke på brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen og sikkerhetsutvalget. 
  - Være en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå
  Inngående kjennskap til personvernlovgivningen. Alternativt relevant erfaring med innføring og praktisering av kvalitetssikringsrutiner, felles metoder og prosedyrer
  Kunnskap om sikkerhetskrav som må stilles til programvare og dataleverandører
  Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
  Selvstendig arbeid og gjennomføringsevne
  Evne til dialog, kommunikasjon og samarbeid 
  Utviklingsorientert og proaktiv

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor 
  Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd 
  Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-20
Søknadsfrist 2019-06-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger