Diakon 100 %

Haugesund kirkelige fellesråd har ledig fast stilling som diakon i 50 % stilling og 50 % prosjektstilling. Prosjektstillingen søkes omgjort til fast stillingen innen ett år.

Stillingen skal arbeide med diakonale tiltak på tvers av hele kommunen. Stillingen har to hovedmål. Å yte åndelig og eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i samarbeid med Haugesund kommune, og å bidra med å utvikle nye tiltak og skape en mer helhetlig tilnærming til vårt arbeid overfor unge mennesker.

Stillingen skal arbeide med diakonale tiltak på tvers av hele kommunen. Stillingen har to hovedmål. Å yte åndelig og eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i samarbeid med Haugesund kommune, og å bidra til å utvikle nye tiltak og skape en mer helhetlig tilnærming til vårt arbeid overfor unge mennesker.

Du vil få stor mulighet for å innvirke på hvilke satsinger vi skal ha i årene framover og være sentral i utforming av innholdet i satsingene.

Du vil bli et del av et fagmiljø som består av høyt kvalifiserte og erfarne diakoner som arbeider aktivt for å utvikle samarbeid og nye initiativ sammen med aktuelle samarbeidspartnere.

Hovedarbeidsområde:

• Åndelig og eksistensiell omsorg og veiledning av pårørende og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste, blant annet innen tverrfaglig ressursgruppe og lindrende behandling.

• Oppfølging av kommunens sykehjemsavdelinger og refleksjonsgrupper i 30 %. Arbeidet ved lindrende avdeling Sentrum bo- og behandlingssenter (SBS) i 20 %.

• Utvikling av nye diakonale satsinger for fortrinnsvis unge i Haugesund kommune i tett samarbeid med våre tre menigheter.

Arbeidsoppgaver:

• Være en sentral pådriver for at eksistensielle og åndelige behov blir møtt hos pleietrengende i kommunen gjennom blant annet; egne møter med pleietrengende, kursing av helse- og omsorgspersonell, samt skaffe og følge opp frivillige

• Bidra til utvikling og samarbeid om ungdomsdiakoni blant menighetene, frivillige organisasjoner og kommunen

• Være en ressursperson i å fremme inkludering og integrering i kommunen

• Bidra til tett og godt samarbeid med diakoner, diakonimedarbeidere samt andre diakonale ressurser i menigheter og organisasjoner

• Rapportering og synliggjøring av resultatene som stillingen frembringer

Organisasjonsmessig plassering:

Du vil rapportere direkte til kirkevergen. Kontorsted er ikke avklart, men forventes på sikt å bli i Rossabø kirke. Du vil ha ansvar for å bidra til at institusjonsdiakoniens rolle samt øvrige oppgaver inkluderes i aktuelle diakoniplaner.

Kvalifikasjoner:

• Erfaring med diakonalt arbeid

• Erfaring med å arbeide med ulike aldersgrupper

• Utdanning som diakon, eller annen relevant utdanning som kan kvalifisere for stillingen

Personlige egenskaper:

• Du har god relasjonell kompetanse og er glad i mennesker.

• Du er initiativrik, selvstendig og har evnen til å utvikle denne stillingen.

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet til stillingen.

Videre er det krav om medlemskap i Den norske kirke, og politiattest må fremlegges iht. Kirkelovens § 29 før tilsetting.

Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger.

Lønn etter kirkelig tariff og pensjonsordning i offentlig pensjonskasse

Arbeidsgiver Haugesund kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haugesund
Publisert 2019-05-23
Søknadsfrist 2019-06-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger