Leder for Barne- og familiearbeidet

Uranienborg kirke ligger rett bak slottet. Kirken er bygget i nygotisk stil og er innviet i 1886. Menigheten preges av et rikt gudstjenesteliv, et levende barne- og ungdomsarbeid og stor frivillig deltagelse i alle aktiviteter. Kirken brukes også mye til kultur- og konsertvirksomhet. Menigheten er en urban sentrumsmenighet og har vel 13.000 innbyggere. Menigheten disponerer attraktive og godt utstyrte kontorlokaler. Staben består av 2 prester, 1 ungdomsprest, daglig leder, 2 kantorer, trosopplæringsleder, og kirketjener, foruten stillingen som det søkes til her.

Fra august 2019 er det ledig stilling (80 - 100 % stilling) som leder for Barne- og familiearbeidet i Uranienborg menighet, Oslo Domprosti.

Arbeid med tiltak for barn og familier har hatt en sterk vekst de siste årene. Søndagsskole hver søndag i kirken, babysang, tweenstiltak, månedlige barnemesser, og familiedag på onsdag med middag. Frivillige medarbeidere spiller en viktig rolle i barnearbeidet. Det er et nært og godt samarbeid med ungdomsprest og trosopplæringsarbeidet.

 

Lederen for Barne- og familiearbeidet sine oppgaver vil bl.a. omfatte:

 • Lede barne- og familiearbeidet strategisk, praktisk og administrativt
 • Ansvarlig for det frivillige lederfellesskapet
 • Babysang, tweenstiltak, familieonsdag og barnemesser
 • Søndagsskole
 • Kontakt med barnehager og skoler (høytidsvandringer ol.), og foreldre i soknet
 • Deltakelse i forskjellige oppgaver som staben og menigheten har
 • Ansvar for eget budsjett

 

Vi søker primært en medarbeider som har:

 • Erfaring med og stor interesse for arbeid med barn og tweens
 • Erfaring med kontakt og samhandling med småbarnsforeldre
 • Relevant høyskoleutdanning (for eksempel pedagogikk, kristendom)
 • Erfaring fra menighetsarbeid
 • Gode samarbeidsevner og sosiale ferdigheter

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Må påregnes fast ettermiddag/kveld og minst én helg i måneden.
Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Lønn etter avtale. Kirkelig Arbeidsgiver – og interesse organisasjon (KA) sitt avtaleverk.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, inkl. medlemskap i KLP.

 

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder på e-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.

 

Søknad med CV og referanser sendes innen 20.06.2019 til;

Uranienborg Menighet v/daglig leder

Daasgt. 19, 0259 Oslo

Eller på e-post til: post.uranienborg.oslo@kirken.no

 

Besøk oss på nett: http://www.kirken.no/uranienborg

Arbeidsgiver Uranienborg menighet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-06-03
Søknadsfrist 2019-06-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Uranienborg menighet
Daas gate 19, 0259 Oslo
259 Oslo domprosti
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger