Diakon

Søgne menighet ligger i Søgne kommune, en vakker kystkommune mellom Kristiansand og Mandal. Fra 01.01.2020 slås kommunen sammen med Songdalen og Kristiansand til Nye Kristiansand kommune, og Søgne menighet blir en del av Nye Kristiansand kirkelige fellesråd. Søgne menighet har i underkant av 8.000 medlemmer. Aktiviteter er knyttet til våre tre kirker og et menighetssenter. Det er en aktiv menighet med et omfattende og variert arbeid for alle aldersgrupper. Staben består av 14 medarbeidere. For mer informasjon, se vår nettside www.sognemenighet.no

Da vår diakon går over i ny stilling i Kristiansand, har vi ledig 100% stilling som diakon i Søgne menighet. Vi søker en person som kan lede og være en pådriver i det diakonale arbeidet. Det jobbes med en ny organisering av det frivillige arbeidet i menigheten, og her har diakonen en viktig rolle.

Diakonen samarbeider med diakoniutvalg, stab og frivillige, og med diakoner i Kristiansand gjennom nettverket Sorg og omsorg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av menighetens diakonitjeneste etter gjeldende diakoniplan. Dette omfatter bl.a.:
 • Organisere og delta i sorggrupper og besøkstjeneste
 • Være en pådriver i arbeidet med ny organisering av det frivillige arbeidet
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Gudstjenester og besøk på institusjoner
 • Oppmerksomhet mot og tilbud for grupper med ulike behov
 • Samarbeid med lokale frivillige og offentlige instanser
 • Gudstjenester i samarbeid med diakoniutvalget og deltakelse i klokkertjenesten

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner eller annen relevant utdanning/praksis
 • Erfaring fra diakonalt arbeid
 • Medlem av Den norske kirke
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling
 • Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ihht. Kirkeloven § 29.

 

Personlige egenskaper

 • Kan jobbe strukturert og målrettet
 • Kontaktskapende og utadrettet
 • Initiativrik, igangsetter og pådriver
 • Gode relasjonsbyggende egenskaper og samarbeidsevner
 • Gode lederferdigheter
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Godt og inspirerende arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Engasjerte frivillige medarbeidere i en aktiv menighet
 • En variert og spennende jobb
 • Lønn, pensjon og øvrige arbeidsvilkår ihht. gjeldende tariffavtaler på KA-området
 • Fleksibel arbeidstid

Annet:

 • Den som ansettes må ha førerkort og disponere bil.
 • Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.
 • Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Irene Hæåk, tlf. 48159874

 

Søknadsfrist: 05.08.19

 

Arbeidsgiver Søgne kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søgne
Publisert 2019-06-17
Søknadsfrist 2019-08-08
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Søgne kirkelige fellesråd

Søgne
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger