Menighetspedagog i trosopplæringen

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 130 medarbeidere tilknyttet aktiviteter i 20 menigheter, gravferdsvirksomhet og vedlikehold av 16 gravplasser. Videre ivaretar fellesrådet ansatte vedlikehold og rehabilitering av 20 kirkebygg, fire kapeller og ett krematorium samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter. Fellesrådet har som overordnet mål, sammen med menighetene, å øke oppslutningen om kirkelivet i Trondheim.

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) søker etter Menighetspedagog i trosopplæringen 80 % fast stilling knyttet til Byåsen menighet. Det vurderes mulighet for utvidelse inntil 100% stilling.

Byåsen menighet er med sine 20.000 innbyggere en av landets største menigheter. Byåsen kirke med menighetskontor ligger på Hallset, sentralt i bydelen, og danner en viktig ramme for mye av menighetens virksomhet. I soknet er det mange barnehager, fire barneskoler, to ungdomskoler og én videregående skole. Skole/kirke-samarbeidet innebærer møtepunkter på flere trinn med kirkas ansatte. I tillegg inviteres barnehager og skoler til ulike samlinger og gudstjenester.

Staben består av tre prester, kateket, menighetspedagog barn, menighetspedagog ungdom, menighetsforvalter, kantor, diakon og kirketjener. Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid. Trosopplæring har lenge vært et satsingsområde for hele menigheten for 0 - 18 år. Menighetspedagogene har, sammen med kateketen, et spesielt ansvar innen trosopplæringen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Å formidle kristen tro og bidra til å nå menighetens visjon om å være «et møtested mellom himmel og jord» med særlig ansvar for aldersgruppen 13-25 år.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetens trosopplæring etter vedtatt plan, og i samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Samarbeid med kateket og prester om konfirmantarbeid.
 • Oppføling av ungdomsklubben Shelter, dens ansatte og utvikling.
 • Samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere om gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe.
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige medarbeidere i menighetens barne- og ungdomsarbeid.
 • Delta i menighetens barnehage- og skole-kirkesamarbeid.
 • Være en pådriver for evaluering og utvikling av ungdomsarbeidet.
 • Administrativt arbeid, som planer og innrapportering, søknad om midler, ol. Samarbeid om felles prosjekt og tiltak med andre menigheter i KfiT

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høyere utdanning med pedagogikk og kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller annen relevant utdanning. Ved manglende relevant utdanning, kan det bli stilt krav om videreutdanning.
 • Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Fortrolig med bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Den som ansettes må fremvise politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Evne til å lede andre
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Like godt å arbeide selvstendig og i team
 • Kreativ og problemløsende
 • Personlige egenskaper som skaper tillit hos alle aldersgrupper

Vi tilbyr:

 • Frihet til å påvirke stillingens innhold sammen med menighetsråd og stab
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Helge- og kveldsarbeid må påregnes
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning
 • Gode rammer for kompetanseutvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Nærmeste overordnede er avdelingsleder i Heimdal / Byåsen sone.

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2019-06-20
Søknadsfrist 2019-06-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger