Menighetspedagog/ trosopplærer i 100 % stilling!

(Det kan søkes på deler av stillingen)

Er du kreativ, kontakt-skapende og glad i å formidle det kristne budskapet til barn og unge? Kanskje kan Sandar menighet bli din neste arbeidsplass?

Sandar menighet har kontorfellesskap med Sandefjord menighet og med administrasjonen til Sandefjord kirkelige fellesråd. I Sandar sokn er det ansatt sokneprest, kapellan, kantor, kirketjener, diakon, kateket, trosopplærer og kontorsekretær. Soknepresten er stabsleder og kateketen har det koordinerende ansvar for undervisning og trosopplæring i menigheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Å følge opp og videreutvikle arbeidet med trosopplæringen i Sandar sokn. (Bl. a. Babysang, dåpssamlinger, søndagsskole, barnekor/klubb, bokutdelinger, ”Lys våken”,        ”Tårnagenthelg”, ”Ferieklubb” og familiemiddager)
 • Annet arbeid blant barn og unge
 • Å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere
 • Å formidle den kristne tro til barn og unge

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/ universitet
 • Dokumentert praksis fra kirke/kristne organisajoner kan evt kompensere for formell utdanning
 • Sang og musikk i fagkretsen, eller som interesse. (Evne til å kunne utøve sang sammen med barn er nødvendig)
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Gode evner til samhandling med barn og unge
 • Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid

Vi søker etter deg:

 • Som kan være rollemodell i arbeidet med barn og unge
 • Som trives å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige, men som også evner å jobbe selvstendig.
 • Som er løsningsorientert, positiv og fleksibel
 • Som er kontaktskapende og initiativrik

 

Annet:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen
 • Du må være fleksibel mht. arbeidstid. (Helge- og kveldsarbeid må påregnes)
 • Politiattest må leveres før ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff
 • Godt arbeidsfellesskap
 • Nyoppussede kontorlokaler
 • Pensjonsordning i KLP

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til sokneprest Audun Haga 99280472 eller kateket Hilde Heitmann 99736710.

Søknad med cv sendes til Sandefjord kirkelige fellesråd Bjerggata 56, 3210 Sandefjord eller på e-post post@sandefjord.kirken.no

Søknadsfrist 10. august.

 

Arbeidsgiver Sandefjord kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandar
Publisert 2019-06-21
Søknadsfrist 2019-08-10
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sandefjord kirkelige fellesråd

Sandefjord
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger