Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kateket/menighetspedagog

Tanum menighet sin visjon er: "Nærmere deg". Tanum sokn har vel 10 000 innbyggere, hvorav ca. 8600 er medlemmer i Den norske kirke. Staben består av kirkeforvalter, sokneprest, kapellan, diakon, kantor, ungdomsprest, sekretær og kirketjener. Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Se også vår facebookside
Arbeidsoppgaver
 • Være med å videreutvikle Tanum menighet  
 • Lede og videreutvikle menighetenes trosopplæring i samarbeid med øvrig stab 
 • Hovedansvar for trosopplæringstiltak for alderen 0-13 år 
 • Samarbeid med skoler og barnehager 
 • Administrere søndagsskole og delta ved babysang og barnekor 
 • Bistå ved menighetens fellesarrangementer og andre menighetsaktiviteter etter avtale 
 • Delta på enkelte gudstjenester 
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i barnearbeidet 
 • Budsjettansvar for barnearbeidet og sitt ansvarsområde
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis vil også bli vurdert.
 • Gjerne praksis fra tilsvarende stillinger og/eller annen erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Evne til, og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • Erfaring med å bruke IT- verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Musikalsk kompetanse er en fordel
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse 
Personlige egenskaper
 • Raus og inkluderende
 • Evne til å arbeide selvstendig og under ledelse / veiledning i team
 • Trives i arbeid med barn og unge
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • En spennende menighet i utvikling og med engasjerte frivillige og stab
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger innen undervisning i kirken i Bærum
 • Faglig støtte
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP 
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2019-06-21
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger