Kirketjener

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 130 medarbeidere tilknyttet aktiviteter i 20 menigheter, gravferdsvirksomhet og vedlikehold av 16 gravplasser. Videre ivaretar fellesrådet ansatte vedlikehold og rehabilitering av 20 kirkebygg, fire kapeller og ett krematorium samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter. Fellesrådet har som overordnet mål, sammen med menighetene, å øke oppslutningen om kirkelivet i Trondheim.

 

Kolstad menighet omfatter i hovedsak områdene Kolstad, Saupstad, Huseby, Flatåsen og Romolslia. Det skjer mye i Kolstad menighet, både i kirkerommet og i bydelen, og menigheten ønsker å legge til rette for at alle skal føle seg velkomne, bli mottatt og akseptert som det menneske man er. Øvrig stab består av diakon, kantor, kateket, menighetsforvalter, menighetspedagog og sogneprest.
Staben og frivillige samarbeider om arrangement og tiltak i menighetens regi. Det meste har faste tidspunkt, men form kan variere. Vår faste kirketjener har sagt opp sin stilling, og flytter fra byen grunnet studier. Vi søker derfor etter hans etterfølger.

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for, og delta i gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferd og andre kirkelige handlinger
 • Legge til rette for og være til stede ved konserter og andre arrangementer etter avtale
 • Rigging og nedrigging av inventar i forbindelse med arrangement
 • Stedlig brann- og sikkerhetsansvar under seremonier og arrangementer
 • Det må påregnes arbeidstid både på ettermiddag, kveld og i helger.
 • Det kan også være aktuelt med tjeneste i andre kirker ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Praktiske ferdigheter og erfaring fra menighet- og gudstjenesteliv
 • I forbindelse med brann og sikkerhetsansvaret vil det være noe behov for dokumentasjon og rapportering. Kirketjener må derfor ha et minimum av skriftlig framstillingsevne og datakunnskap
 • Kjennskap til lyd og lysanlegg og styring av disse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Medlemskap i Den norske kirke er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarsfull, og evne til å se og prioritere oppgaver og tid
 • Utadrettet og tillitsskapende overfor publikum
 • Beholde roen i utfordrende situasjoner
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • Ha god ordenssans

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Tiltredelse etter avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heimdal
Publisert 2019-06-24
Søknadsfrist 2019-06-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger