Kantor / kirkemusiker

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 130 medarbeidere tilknyttet aktiviteter i 20 menigheter, gravferdsvirksomhet og vedlikehold av 16 gravplasser. Videre ivaretar fellesrådet ansatte vedlikehold og rehabilitering av 20 kirkebygg, fire kapeller og ett krematorium samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter. Fellesrådet har som overordnet mål, sammen med menighetene, å øke oppslutningen om kirkelivet i Trondheim.

Byåsen menighet er med sine 20.000 innbyggere en av landets største menigheter. Byåsen kirke med menighetskontor ligger på Hallset, sentralt i bydelen. Det drives et stort og mangfoldig arbeid for både barn, unge, voksne og eldre. Byåsen har som motto å være «et møtested mellom himmel og jord». Virksomheten strekker seg fra den ordinære gudstjenesten søndag kl 11.00 til babysang og lavterskeltilbud som kulturkvelder med samtale og/eller undervisning. 
Skole/kirke-samarbeidet innebærer møtepunkter på flere trinn med kirkas ansatte, og skoler/barnehager inviteres til ulike samlinger og gudstjenester.
Menigheten har også et godt samarbeid med soknets institusjoner om både andakter og andre samlingsstunder. 

Staben består av tre prester, kateket, menighetspedagog barn, menighetspedagog ungdom, menighetsforvalter, kantor, diakon og kirketjener. Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid. 

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) søker etter

Kantor/kirkemusiker i fast 100% stilling til Byåsen menighet. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kantor har hovedansvar for menighetens musikalske virksomhet i nært samarbeid med de øvrige ansatte og Menighetsrådet. Det er forventninger om at kantor gjennom sitt arbeid skal kunne kommunisere aktivt med alle generasjoner, øvrige ansatte og frivillige, og gjennom ulike aktiviteter bidra til at et bredt og allsidig musikalsk uttrykk kommer til anvendelse i menigheten gjennom å:

 • Ansvar for menighetens musikalske virksomhet
 • Delta i planlegging og gjennomføring/medvirkning i gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Delta i planlegging og medvirke i andre arrangement i menighetens regi
 • Delta aktivt i arrangement i samarbeid med skole, barnehage og institusjoner
 • Medvirke til samarbeid med det øvrige musikk- og kulturliv i nærmiljøet.
 • Delta i planlegging og medvirke ved konserter og andre arrangementer etter avtaleAnsvar for, og noe vedlikehold av orgel

Kvalifikasjoner:

 • Primært søkes det etter kandidater som tilfredsstiller krav i tjenesteordning for kantorer/ organist i Den norske kirke.
 • Andre kandidater kan også vurderes dersom kravene i stillingen møtes på alternative måter.
 • Erfaring fra barne-, ungdoms-, og korvirksomhet vil tillegges stor vektes.
 • Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring fra menighet- og gudstjenesteliv
 • Søkere med bredde i stil og sjanger oppfordres til å søke
 • Kandidater må kunne arbeide være selvstendige og ha evne til å se, planlegge og prioritere egne oppgaver og tid
 • Det legges stor vekt på personlige egenskaper som fleksibilitet og samarbeidsevne
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Det må påregnes prøvespilling i forbindelse med utvelgelsesprosessen
 • Det vil være en fordel med sertifikat og å disponere bil
 • Medlemskap i Den norske kirke er en forutsetning

Vi tilbyr:

 • 100 % Stilling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Det må påregnes arbeidstid både på ettermiddag, kveld og i helger, samt tjeneste i øvrige kirker innenfor KfiTs område.
 • Et godt arbeidsfellesskap i en mangfoldig menighet
 • Stor romslighet for å prøve ut nye virkemidler innenfor musikk
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2019-06-24
Søknadsfrist 2019-06-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger