Sokneprest i Kristiansand domprosti med Grim sokn som tjenestested

Grim sokn ligger i vestre bydel i Kristiansand med Hellemyr og Domkirken som nabosokn. Innbyggertallet i soknet er ca. 8000, derav ca. 5000 medlemmer i Den norske kirke. Grim sokn er en sentrumsnær menighet med eget særpreg og identitet. Det er tre barneskoler og byens største ungdomsskole ligger i soknet. I tillegg er det syv barnehager. Innen soknet ligger det ett omsorgssenter. Grim har en sammensatt befolkning mht. alder og sosial bakgrunn. Det er en god del med innvandrerbakgrunn i bydelen. Det er én kirke i sognet, Grim kirke, som er en vakker arbeidskirke med særpreg som ble reist i 1969. Selve kirkerommet er et flott gudstjenesterom som har mye av katedralen i seg. Kirken har praktiske rom for ulike aktiviteter som nylig er renovert.

Menighetens profil
I Grim kirke er det foruten sokneprest tilsatt daglig leder i 80% stilling, kateket, kantor og kirketjener, alle i 100%, barne- og familiearbeider i 30% stilling og soknediakon i 100 % stilling i samarbeid med Hellemyr. I Grim kirke er det gudstjeneste de fleste søn- og helligdager. Det er egne utvalg for gudstjenester, barn og unge, diakoni og misjon. 
I Grim menighet dekkes mange arbeidsoppgaver i et godt samarbeid mellom stab og frivillige. Frivillighet er en viktig utfordring som menigheten arbeider med. 
Etiopisk Ortodoks menighet leier lokaler i Grim kirke til sine gudstjenester/aktiviteter. 

Det foreligger planer for utvikling av nærmiljøsenter og flere leiligheter i nærområdet. Ravnedalen naturpark ligger i gåavstand i fra kirken. Idda Arena idrettssenter er kirkens nærmeste nabo. Arkivet freds- og menneskerettighetssenter ligger i menigheten.

Domprostiet er inndelt i fire soner med egen tjenesteturnus for vigsel og begravelser. Prestene i domprostiet samles ukentlig til tekstgjennomgåelse og drøfting av tjenestesaker.

Menighetens visjon
GRIM MENIGHET - ET GODT STED Å VÆRE

Menighetens satsingsområder 
Vi ønsker å nå alle aldersgrupper med særlig fokus på yngre voksne og barnefamilier. 
Vi ønsker å øke oppslutning om søndagens gudstjeneste. 
Menighetens tiltak 
Menigheten har blant annet lagt vekt på møtepunkter som familiemiddag, babysang og familiegudstjenester. Det har også vært viktig å integrere trosopplæringsplanen i menighetens gudstjeneste- og hverdagsliv. Andre eksempler på aktiviteter er: Barneklubb, ungdomskafe, voksenkor og formiddagstreff for voksne.  

Gudstjenestelivet
Det er god oppslutning om spesielle gudstjenester og familiegudstjenester. På en vanlig gudstjeneste er kirkesøkningen variert. Det er stor nattverdsøkning. Hver søndag er det kirkekaffe med god oppslutning. Menighetens voksenkor deltar jevnlig. Det er et godt samarbeid om gudstjenesten innad i stab og mange av oppgavene i gudstjenesten dekkes av frivillige og konfirmanter.  

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.


Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.


Kvinner oppfordres til å søke.


Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven  § 30.


Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

     

 

Arbeidsoppgaver:

 • gudstjenester og kirkelig handlinger
 • medlem i menighetsrådet
 • samarbeide med daglig leder om koordinering av ansatte og frivillige
 • aktiv deltakelse i trosopplæringsarbeidet
 • deltakelse i konfirmantarbeidet i samarbeid med kateket
 • ansvar for HEL/tilrettelagt konfirmantarbeid i samarbeid med diakon

Personlige egenskaper:

 • åpen og inkluderende person
 • evne til formidling inn i vår tid
 • engasjement for gudstjenesten
 • engasjement for barn og ungdom
 • evne til å inspirere
 • evne til fleksibilitet
 • evne til å samarbeide i team

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjøring etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kristiansand
Publisert 2019-06-24
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger