Sokneprest i Aust Nedenes prosti med Risør sokn som tjenestested

Risør er kjent som den hvite by ved Skagerak og ligger idyllisk mellom Kragerø og Tvedestrand. Byen er en av Nordens best bevarte trehusbyer. Kommunen har i underkant av 7.000 innbyggere, et tall som øker betraktelig i sommer månedene. Risør har både kyst og innland og en koselig liten bykjerne som gir flotte turområder hele året. I kommunen er det full barnehagedekning, flere barneskoler, felles ungdomsskole og en videregående skole. Risør har satset spesielt på kunst og kultur. Risør ble kåret til Norges kulturkommune i 2015 og har et rikt musikk-, kunst- og kulturliv. Kirken er et viktig bindeledd mellom kulturliv og kirkeliv. Risør kirke er hovedarena for Risør kammermusikkfest og er også en viktig konsertarena for lokale aktører og tilreisende musikere. I soknet er det og 2 kirker. Risør kirke er en rikt utsmykket barokkirke fra 1647. Frydendal kirke er bygd i nygotisk stil i 1879. Her er det også et menighetshus som var ferdig i 1992. Soknepresten har kontor sammen med resten av staben i Risør sentrum, like ved Risør kirke. https://www.webcruiter.no/logolib/42f7ca87-1fee-4529-9242-2976abf27ea4.jpg NB-NO Søknadsfrist: 04.08.2019 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme Ant. stillinger: 1 Ref. nr.: 4096326834 Stillingsbrøk: 100% Fast Kontaktinfo: Ragnhild Floberg Prost 90065245 prost@tvedestrand.kirken.no Bjarne Nordhagen Personalsjef 38105120 bn576@kirken.no Arbeidssted: Prestegata 6, 4950 Risør Søk på stillingen På denne siden kan Google Maps ikke lastes inn på riktig måte. Eier du dette nettstedet? OK På denne siden kan Google Maps ikke lastes inn på riktig måte. Eier du dette nettstedet? OK Lagre annonsen Tips en venn Del

Menighetens profil 
I staben er det i tillegg til kirkevergen 12 personer; to prester, tre kirketjenere/kirkegårdsarbeidere som alle har 100 % stilling, to organister (100 + 50 %), trosopplærer (100 %), en klokker (5 %) og tre ansatte på kontorene med til sammen 120 % stilling. 
  
Det er utarbeidet en variert trosopplæringsplan med tiltak for alle aldersgrupper; 2-års sangkveld, 4-årsbok, 6-årsbok, Legoklubb, Tårnagenter, Spesialagenter, Pinsefest og Lys våken. Disse er ofte knyttet opp mot en familiegudstjeneste som kalles Supersøndag. Søndeled og Risør menighet og frikirken har ungdomsarbeid i fellesskap.  Ten In på Søndeled er populært. 
  
Det er godt samarbeid med barneskolene, ungdomsskolen og barnehagene om julegudstjeneste og påskevandringer. Det lages en egen påskehage utenfor Risør kirke. 
  
Menigheten har et omfattende diakonalt arbeid ifht. mennesker med funksjonshemming, HEL-arbeid og det er et godt samarbeid med kommunen om dette. Det arrangeres egne gudstjenester før jul og påske på hverdager og det er HEL-gudstjeneste med gatefest for hele menigheten.


Det er et svært godt samarbeid med de andre prestene i prostiet. Annenhver uke er det tekstverksted og faglige samlinger. Det er også ønskelig med samarbeid på tvers av prostiet ifht. konfirmanter, ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid. 
  
Menighetens satsingsområder 
Menighetene jobber bevisst med gudstjenesten og ønsker å få til et variert gudstjenesteliv med medvirkning av frivillige. Det er ønskelig at gudstjenesten skal være med å skape tilhørighet. 
Menighetene ønsker også å ha en diakonal profil med spesielt fokus på mennesker med funksjonshemming, HEL-arbeid 
Menighetene ønsker å prioritere unge barnefamilier og ungdom. 
Det er ønskelig at Kirken skal være en synlig aktør i by bildet og i grendene. 
  
Tiltak 
Diakoniarbeid med HEL-arbeid, Simen, blomsterhilsen til jubilanter 
Barne- og ungdomsarbeid: Åpen barnehage, barneklubb på Søndeled, ungdomsklubb, Ten In og ledertrening 
Temakvelder 
Kulturkveld 
Fellesskapskvelder 
Den store kirkebasaren m/egen basarklubb 
  
Forøvrig: 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 
  
Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 
  
Kvinner oppfordres til å søke. 
  
Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30. 
  
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • holde gudstjenester med hovedvekt på Risør og Frydendal kirke
 • ha tjenesteuker med gravferd og vigsler i samarbeid med soknepresten på Søndeled og Gjerstad
 • sitte i Risør menighetsråd og fellesråd
 • ha beredskapsvakt
 • konfirmantundervisningen i Risør i samarbeid med soknepresten på Søndeled
 • følge opp frivillige
 • delta i trosopplæringen og diakonalt arbeid
 • andakt på institusjon etter turnus
 • samarbeide med soknepresten på Søndeled om gudstjenester og annet menighetsarbeid

Personlige egenskaper:

 • være villig og ha evne til å jobbe i team med frivillige og andre ansatte i planlegging av gudstjenester og andre tiltak
 • glad i gudstjenestearbeid
 • evne til å samarbeide med organisasjoner og andre kirkesamfunn
 • evne til å arbeide blant barn og unge
 • evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjøring etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
 
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Risør
Publisert 2019-08-06
Søknadsfrist 2019-08-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger