Diakon 80 % stilling i Holmen

Asker kirkelige fellesråd har ledig stilling som diakon i Holmen menighet i 80 %. Stillingen er ledig fra 1.8. 
Holmen kirke ønsker å ta samfunnsansvar, blant annet gjennom det diakonale arbeidet. Vår visjon er «En kirke for alle». Dette vil vi virkeliggjøre gjennom et inviterende og inspirerende diakonalt arbeid.  Holmen menighet søker derfor en oppsøkende og utøvende diakon, som kan videreutvikler det diakonale arbeidet i menigheten og samarbeide med diakoniutvalget og mange frivillige medarbeidere. 

Det er diakonen som leder og koordinere de ulike diakonale tjenestene. Menigheten arbeider kontinuerlig med å rekruttere og følge opp frivillige. Vi ønsker at alle aldersgrupper skal kjenne tilhørighet til kirken og at barn og unge skal være en del av det diakonale arbeidet. Diakonen samarbeider tett med menighetens frivillighetskoordinator.

Staben i Holmen består av 15 ansatte, derav 3 prester og 3 ansatte i menighetens egen barnehage. Her møter du et team som jobber godt sammen og som er opptatt av erfaringsdeling.

Se mer på www.holmenkirke.no  

 

Arbeidsoppgaver:

 • Diakonen skal lede og utvikle det diakonale arbeidet for alle aldersgrupper i soknet
 • Medlem av Diakoniutvalget
 • Rådgiver for menighetsrådet i diakonale spørsmål
 • Budsjettstyring for diakonatet
 • Lede, rekruttere og administrere tjeneste og felleskapsgrupper
 • Gudstjenester og stillhetsarbeid
 • Samtaler, sjelesorg og sorgarbeid
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige
 • Noe flerkulturelt arbeid
 • Arbeid med beredskaps- og kriseplaner
 • Samarbeid med kommunale, private og eksterne institusjoner/instanser,
 • Samarbeidsmøter med diakonene i hele nye Asker prosti

Kvalifikasjoner:

 • Du har formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordningen for diakoner. Søkere med annen relevant kompetanse vil kunne bli vurdert
 • Du identifiserer deg med vår visjon «En kirke for alle».
 • Du beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du behersker relevante dataprogrammer
 • Du er medlem av Den norske Kirke
 • Erfaring fra menighetsliv er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du er en dyktig og utadvendt diakon, du er glad i mennesker og du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Du er fleksibel, kreativ og allsidig
 • Du liker å ta ansvar, arbeider strukturert og har god evne til å gjennomføre oppgaver
 • Du liker å arbeide i tverrfaglige grupper og har gode samarbeidsevner, både med ansatte og frivillige
 • Du liker å inspirere og veilede andre, på samme måte som du lar deg inspirere av andre og å bli veiledet

Vi tilbyr:

 • Et spennende og mangfoldig arbeidsfellesskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med diakonene i prostiet
 • Mulighet for selvstendige arbeidsrutiner
 • Lønn etter KA's regulativ
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Særskilte krav: Du må legge fram tilfredsstillende politiattest ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29.

 

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er godt samarbeid mellom ansatte i fellesråd og bispedømmeråd. Asker prosti har i dag fem sokn. Fra 1.1.2020 vil Asker prosti ha 10 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune, som også omfatter soknene i Hurum og Røyken.   

Holmen kirke er en arbeidskirke fra 1965 og et møtested midt i menigheten. Hele kirken brukes aktivt til gudstjenester og ulike aktiviteter for barn, unge og eldre. I soknet bor det 16 000 mennesker. Ca. 11500 er medlemmer av Den norske kirke. Det er mange frivillige, noe som er en stor ressurs i menigheten. Visjonen for Holmen menighet er: EN KIRKE FOR ALLE! Holmen tilstreber å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap, der mennesker får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet og utfordres til tjeneste. 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Asker
Publisert 2019-06-27
Søknadsfrist 2019-08-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger