HR-rådgiver

Ansgarskolen lyser ut en stilling som HR-rådgiver i 50 -100 % stilling. Selve HR-delen av stillingen vil utgjøre ca. 50 % av stillingen. Deler av stillingen vil kunne fylles med andre arbeidsoppgaver Ansgarskolen har bruk for, avhengig av søkerens kompetanse.

Ansgarskolen har ca. 45 ansatte og består av to skoler; Ansgar Bibelskole med ca. 70 elever og Ansgar Teologiske Høgskole med ca. 320 studenter. Ansgar Drift og Eiendom AS leverer administrative tjenester til de to skolene og forvalter skolens eiendom. Ansgarskolen eies og drives av Misjonskirken Norge, og har et kristent verdigrunnlag. Skolens campus ligger vakkert til på Hånes i Kristiansand.

HR-rådgiveren skal jobbe med personalforvaltning på Ansgarskolen. Stillingen rapporterer til rektor.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering og ansettelser, herunder utarbeidelse av kontrakter og arbeidsavtaler
 • HR-rådgivning og støtte til ledere og ansatte
 • Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Dialog og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Kompetanseutvikling og personalsamlinger for ansatte
 • Tilrettelegge for god oppstart ved nyansettelser
 • Stillingen vil tillegges andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå med jus, personal, arbeidsrett, administrasjon eller tilsvarende i fagkretsen. Relevant arbeidserfaring kan delvis kompensere for utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring fra HR med arbeidsrett og organisasjonsutvikling, fortrinnsvis innenfor høyskolesektoren/skoleverket
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til relevant regel- og avtaleverk

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og serviceinnstilt
 • Fleksibel og effektiv
 • Stor arbeidskapasitet
 • Godt humør

 

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må identifisere seg med og være lojal mot Ansgarskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre skolens formål.

Lønn etter avtale. Tiltredelse: 1. oktober eller etter avtale.

Søknad sendes elektronisk til rektor Ingunn F. Breistein (breistein@ansgarskolen.no) innen 11.08.2019. I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges CV (inkludert vitnemål for master), attester og navn på tre referansepersoner. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere kan be om at søknaden behandles konfidensielt.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Ingunn F. Breistein på e-post (breistein@ansgarskolen.no).

Arbeidsgiver Ansgarskolen
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Kristiansand
Publisert 2019-06-28
Søknadsfrist 2019-08-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Ansgarskolen

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger