GENERALSEKRETÆR

MISJON UTEN GRENSER er en tverrkirkelig diakonal organisasjon tilsluttet Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Vi er del av den internasjonale misjons- og hjelpeorganisasjonen Mission Without Borders International som ble grunnlagt i 1960. Arbeidet i Norge startet i 1982. Vi arbeider blant barn og familier i 6 av Europas fattigste land: Albania, Bosnia/ Hercegovina, Bulgaria, Moldova, Romania og Ukraina og driver innsamlingsarbeid i 11 land. Misjon Uten Grensers formål er å gi Guds Ord og omsorg til mennesker i Øst-Europa som strever, og gjennom det hjelpe dem til å skape seg et trygt og verdig liv. I våre giverland er formålet å informere om behovene i Øst-Europa og inspirere til engasjement for misjon og felleskap med Gud.

Misjon Uten Grenser søker en trygg og moden leder som skal lede virksomheten i Norge. Vi ønsker å fornye og styrkevårt arbeid, og vi søker deg som kan bidra til gode resultater og videreutvikling av vårt arbeid i henhold til vår visjon,oppdrag og verdier.

Som generalsekretær vil du lede en stab med et stort engasjement for å hjelpe medmennesker. Vi ønsker en visjonær og innovativ endringsleder med erfaring fra innsamlingsarbeid/ humanitært arbeid, som sammen med det norske teamet kan synliggjøre og styrke vårt oppdrag; å gi humanitær hjelp og formidle evangeliet i våre feltland.

Som generalsekretær vil du lede arbeidet i Norge og rapportere til det nasjonale styret og internasjonal CEO. Generalsekretæren er et viktig bindeledd mellom den norske avdelingen og det internasjonale fellesskapet i Mission Without Borders. Du vil ha hovedansvaret for kontakt med og utvikling av relasjoner til givere og samarbeidspartnere og ellers synliggjøre Misjon Uten Grensers arbeid i Norge. Din evne og vilje til samhandling og dine mellommenneskelige egenskaper vil derfor være av avgjørende betydning.

 Vi ser etter deg som fremstår uredd, lydhør og samlende, og som evner å kombinere strategisk tenking med operativt arbeid. Gjennomføringskraft og gode kommunikasjonsevner er en forutsetning. Gode engelskkunnskaper er viktig og relevant utdanning er en fordel. Vi ser etter en godt forankret kristen leder som kan utøve et åndelig lederskap og som vektlegger det kristne kallet til å tjene vår neste. Godt kjennskap til norsk kirkevirkelighet er en fordel.

 Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling som gir den rette kandidaten store muligheter til å påvirke utviklingen i et viktig arbeid. Misjon Uten Grenser har godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsavtaler. Lønn etter avtale.

Arbeidssted vil være i våre moderne kontorlokaler i Porsgrunn. Det må påregnes noe reisevirksomhet nasjonalt og enkelte reiser internasjonalt.

 Spørsmål om stillingen kan rettes til Curio Consulting ved Erling Ekroll tlf. 977 24 771 eller Organisasjonsleder Harald Hem, tlf. 952 54 644. Søknader med CV sendes til post@curioconsulting.no innen 02.08.2019.

Arbeidsgiver Misjon Uten Grenser
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Porsgrunn
Publisert 2019-07-01
Søknadsfrist 2019-08-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Misjon Uten Grenser

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger