Trosopplæringsmedarbeider/kordirigent

Lørenskog kirkelige fellesråd har ledig 20-30 % som trosopplæringsmedarbeider/kordirigent i Skårer menighet. Stillingen er tilknyttet korarbeidet i Skårer menighet som fra høsten vil bestå av familiekor (4-7 år) og Skårer kirkes barnekor som består av barn fra 3. til 7. klasse, og har ukentlige øvelser i skoleåret. Dirigenten vil ha et nært samarbeid med kantor, som er fast pianist i koret. Koret har egne opptredener og deltar ofte i gudstjenestene. I tillegg er det mulig å utvide stillingen til å innbefatte Babysang, som er et trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0-1 år. Trosopplæringsmedarbeideren vil inngå i et arbeidsfellesskap med en faglig sterk, engasjert og erfaren stab. Menighetsstaben består av 3 prester, kateket, diakon, menighetspedagog, ungdomsarbeider, kantor, trosopplæringsmedarbeider og kirketjenere. Menighetsstaben har felles kontor med Fjellhamar menighet og fellesrådsadministrasjonen i Lørenskog hus.

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER / KORDIRIGENT - engasjement

Skårer menighet søker en trosopplæringsmedarbeider / kordirigent for en 20-30% stilling fra 1.9.2019 til 1.6.2020, med muligheter for forlengelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede menighetens familiekor og barnekor, både administrativt og musikalsk, i samarbeid med øvrig stab, og forankre dette tiltaket som trosopplæring for 9-åringer i samarbeid med øvrig stab og med frivillige. (Ettermiddag-/kveldstid)
 • Evnt lede babysang i samarbeid med øvrige ansatte i menigheten. (Dagtid).
 • Alle tiltakene foregår tirsdager i Skårer kirke, men noe helgearbeid må påberegnes ifm. gudstjenester.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, men kan kompenseres med relevant erfaring.
 • Erfaring fra kirkelig barne- og ungdomsarbeid. Erfaring fra barnekor er en fordel.
 • Bred musikalsk erfaring er ønskelig.
 • Bør kunne spille piano eller et annet instrument som kan akkompagnere barnekor.

 

Personlige egenskaper:

 • En som liker å se, lytte, samtale og formidle til barn og unge.
 • God evne til å arbeide i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

 • Å bli en del av en kreativ stab i en menighet i god utvikling.
 • Å jobbe i en menighet med mange frivillige medarbeidere, høyt aktivitetsnivå og et velfungerende barne- og ungdomsarbeid.
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene regulativ og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.

 

Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest, jfr Kirkelovens § 29.

Du må være medlem av Den norske kirke og dele dens tro og bekjennelser.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Kantor Anders Fjeld Meyer                               Tlf 994 64 657

Kateket Frøydis Helen Tørring                          Tlf 984 12 126
Kirkevergekontoret                                          Tlf 67 93 48 00

 

Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes til:

kirkevergen@lorenskog.kirken.no eller

Lørenskog kirkelige fellesråd

Postboks 304

1473 Lørenskog 

 

Søknadsfrist: 15. august 2019. Tiltredelsesdato: Snarest

Arbeidsgiver Lørenskog kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lørenskog
Publisert 2019-07-04
Søknadsfrist 2019-08-15
Stillingstype Engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lørenskog kirkelige fellesråd

Lørenskog
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger