Gravplass-sjef

Det handler om verdighet

Gravplass-sjefen har ansvar for gravplassdriften, at arbeidet på gravplassene har høy faglig kvalitet og at
gravplassene holder en høy estetisk standard. Gravplass-sjefen har ansvar for å
organisere arbeidet på gravplassene og krematoriet. Det er avgjørende at videreutvikling og fornyelse på gravplassene ledes på en slik måte at alle tros- og livssyn blir likeverdig ivaretatt. Samtidig skal langsiktige planer ivareta gravplassenes egenart.

Hovedansvarsområde følger de overordnede målsetningene om at gravplassene skal
være; steder hvor de pårørende på en verdig måte kan minnes sine avdøde, de skal være gode parkområder
og kulturminner. Virksomheten på gravplassene skal være attraktive
arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø. 

Gravplass-sjefen er sentral både i planlegging og gjennomføring av utvikling av fellesrådets virksomhet innenfor
gravplassområdet. En sentral oppgave er samhandling med driftsledere,
planlegging og tilrettelegging for skolering og kursing av ledere og
medarbeidere i samarbeid med HR-sjefen.

Vi søker en person som har god kunnskap om gravplass- og kremasjons-virksomhet, og innsikt i offentlig
forvaltning, lover og regler som gjelder for gravplassforvaltning. Gravplass-sjefen
forventes å kunne medvirke til å videreutvikle bruken av dataverktøy knyttet
til gravplassvirksomheten. Relevant utdannelse som f.eks. landskapsarkitekt,
hagearkitekt, agronom eller tilsvarende er en fordel. Gravplass-sjefen er tillagt
ansvar for oppfølging av saker innenfor plan- og bygningsloven og samarbeider
nært med bygg-sjefen. 

Gravplass-sjefen må ha evne til strategisk tenkning og gjennomføringskaft. Gravplass-sjefen rapporterer direkte
til kirkevergen og inngår i kirkevergens ledergruppe. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ledelse av virksomheten på gravplassene
 • Utviklingsledelse: planlegging og utvikling av gravplassene
 • Saksbehandling etter gravferdloven
 • Oppfølging av arbeidsmiljø og gravplassfaglig utvikling
 • Budsjett forarbeid og oppfølging
 • Ansvar for vedlikehold av ute areal ved kirkene
 • Oppfølging av saker under plan- og bygningslov for hele gravplassvirksomheten

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/universitet, gjerne master innen agronomi, hage- eller landskaps-arkitektur, eller tilsvarende.
 • Kunnskaper om gravplasslovgivning, forskrifter og regler
 • Kunnskaper om offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Bred ledererfaring, gode lederegenskaper og lederkompetanse
 • Evne til å ta beslutninger forankret i god faglig kompetanse
 • Prosjekterfaring og erfaring med endrings/utviklings-ledelse
 • Erfaring fra personalarbeid og utvikling av medarbeidere
 • God skriftlig og muntlig fremstillings evne

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjons skapende evner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Evne til planlegging og gjennomføring
 • Strategiske og analytiske ferdigheter
 • Helhets-tenkende, målrettet og praktisk
 • En ryddig og strukturert arbeidsform
 • Arbeider målrettet og er handlings-kraftig
 • Gode pedagogiske evner
 • Kjennskap til og interesse for organiseringen av Den norske kirke og har et helhetlig blikk på en kirke i
 • endring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
 • En variert og spennende jobb med faglige utfordringer
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor (KA)
 • Stavanger kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP
 • med 2% trekk i brutto lønn
 • I 2020 vil Finnøy, Rennesøy og Stavanger bli ett fellesråd. Nye Stavanger kirkelige fellesråd vil ha ansvar for 22 menigheter, 28 kirkebygg og 23 gravplasser. Rundt 150 ansatte og over 1000 frivillige vil fortsette å sørge for et rikt og variert tilbud til innbyggerne, hvor over 90.000 er medlemmer av Den norske kirke.

 • Stavanger kirkelige fellesråd har ansvaret for gravplassene og krematoriet. Gravplassene ligger på Austre Åmøy, Rennesøy, Mosterøy, Finnøy og øyane, Hundvåg, Storhaug (Hetland), Lagård, Eiganes, Hinna, Jåttå, Tjensvoll og Revheim. Krematoriet ligger på Eiganes, inne på området til Eiganes gravlund.

 • Virksomheten er i dag organisert i 6 driftsenheter som hver ledes av en driftsleder. Det er for tiden 27 personer ansatt til å ivareta den praktiske gravplassdriften.

Arbeidsgiver Stavanger kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2019-08-19
Søknadsfrist 2019-09-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger