Sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Gildeskål

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Bodø Domprosti består av soknene Bodin, Innstranden, Bodø domkirke, Fore og Meløy, Gildeskål, Glomfjord, Halsa, Kjerringøy, Skjerstad og Misvær, Rønvik, Røst, Saltstraumen og Værøy. Prostesetet er i Bodø. Fellesrådene er Bodø, Gildeskål, Meløy, Røst og Værøy.

Gildeskål menighet utgjør Gildeskål kommune som har ca 2000 innbyggere. Kommunen grenser mot Bodø i nord og Meløy i sør. Fra kommunesenteret Inndyr er det 5 mil til Ørnes og 10 mil til Bodø.
Kommunikasjonene i kommunen er gode. Kystriksveien går gjennom kommunen og ferger og hurtigbåter binder de ulike øysamfunnene sammen.
Gildeskål byr på muligheter til å leve aktivt med et mangfoldig menighets- og bygdemiljø.

Det er 4 grunnskoler i kommunen samt en videregående skole på Inndyr med linjer for fiske/fangst/naturbruk. Det er sykehjem på Inndyr og eldresenter på Sandhornøy og Nygårdsjøen. Det holdes månedlige gudstjenester på sykehjemmet og mer sporadiske møter på eldresentrene.

Sokneprest- og menighetskontor ligger sentralt på Inndyr i nytt kontorbygg. Foruten soknepresten består menighetens stab av kirkeverge, diakon, organist, vedlikeholdsarbeider og kontorfullmektig. Menigheten har de siste årene hatt trosopplæringsprosjekt med ansatt medarbeider. Det drives et utstrakt arbeid i samarbeid med frivillige medarbeidere og med offentlige etater.

På Gildeskål kirkested ligger Gildeskål middelalder kirke fra 1100 tallet og Gildeskål hovedkirke fra 1881. I tillegg er det fire kirker/kapell og ett bedehus i menigheten som alle brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Orglene i kirkene er i bra stand. 
Gildeskål er salmedikteren Elias Blix fødebygd. Han ble født på Sandhornøy i 1836 og ble døpt og konfirmert i Gildeskål gamle kirke. Som salmedikter, vitenskapsmann og kirkeminister satte han dype spor etter seg i landet vårt.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap og lokale ordninger.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som ønsker å gjøre prestetjeneste i en distrikts menighet med nærhet til folk, bygder, natur og aktiviteter.
  Vi søker en med gode samarbeidsevner i forhold til stab og andre medarbeidere i menigheten.
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. I Gildeskål finnes tjenestebolig med kirke- og kulturhistorisk verdi. Denne boligen stilles til disposisjon som tjenestebolig. Boligen er i god stand etter omfattende restaurering de senere år. I 1.etg. er det 3 stuer, kjøkken, kontor, bad og flere andre rom. I 2.etg. har 4 soverom, bad og div. øvrige rom. Huset har en boflate på ca. 250 m2. Det er garasje med bod på tunet.
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Inndyr
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger