Sokneprest i Indre-Helgeland med særskilt tjenestested Hemnes

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Indre Helgeland prosti ligger midt på Helgeland og sør i Sør-Hålogaland bispedømme.  
Prostiet består av soknene Grane, Hattfjelldal, Bleikvassli, Dolstad, Drevja, Elsfjord, Hemnes, Korgen, Mo, Nord-Rana, Sjona, Gruben, Røssvoll og Nevernes. Fellesrådene i prostiet er Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana. Prostesetet er i Mo i Rana. 

Dette er en flott mulighet til å være prest i Nord-Norge med variert tjeneste og gode kolleger i en innholdsrik folkekirkemenighet. Hemnes er innpakket av storslått natur med Nord-Norges høyeste fjell, isbre, villmark, kulturlandskap, fjorder og kort vei ut til vakre Helgelandskysten.    
Hemnes sokn hører sammen med Korgen og Bleikvassli sokn. Disse tre soknene utgjør Hemnes fellesråd, som er sammenfallende med Hemnes kommune. Fellesrådsområdet betjenes av 2 sokneprester, kateket, organist, kirketjener, graver, sekretær (40% stilling) og kirkeverge.  Alle fellesrådsansatte arbeider i alle tre soknene. Sokneprestene gjør det samme, men med tyngdepunkt i sitt særskilte sokn. Kirkestaben har gode kontorforhold på Hemnesberget. Kontoret ligger en snau kilometer fra prestegården som er disponibel for stillingen. Menighetene har gode arbeidsforhold, god samhandling med frivillige og en stab med lang fartstid. 
  
Kirka i Hemnes er godt integrert i lokalsamfunnet og samarbeider godt med kommune og kulturliv. Hemnes kirke er fra 1872, og er listeført som verneverdig av riksantikvaren. Et eget menighetshus ligger 500 meter bortfor kirka.  Soknet har to tettsteder; Hemnesberget som er det største, og Finneidfjord.  
Se mer informasjon om kirkens arbeid i Hemnes.
   
Det er to alders- og sykehjem i kommunen, henholdsvis på Hemnesberget og i Korgen, hvor samarbeidet er godt og andakter innarbeidet. Kommunen har fem barneskoler, hvorav tre også er ungdomsskoler. Ungdomsskolekretsene sammenfaller med soknegrensene. 
Konfirmantundervisningen foregår etter skoletid i kirke og menighetshus i hvert av de tre soknene. Samlinger på tvers av soknene er også innarbeidet. Blant annet arrangeres "Hemnesnatt" som en ettertraktet «happening» for konfirmanter i hele regionen. Alle tre menighetene har etablert faste tilbud for barn og unge gjennom oppveksten, samtidig som pågående evaluering og utvikling sees som nødvendig og nyskapende. Det er god oppslutning om trosopplæringstiltakene. 
  
Hemnes kommune grenser i øst til Sverige, i nord til Rana, i vest til Vefsn og i sør til Hattfjelldal.  Fra Hemnesberget er det 40 km til Mo i Rana og 80 km til Mosjøen.  Begge byene har egne flyplasser, og jernbanen går gjennom kommunen med stasjon på Bjerka, 20 km fra Hemnesberget. Hemnes kommune har fem tettsteder og et innbyggertall på 4560.  Medlemstallet i kirka er på 4120. Kommunesenteret er i Korgen.  

 

Arbeidsoppgaver:

 • - Kirkelige handlinger.  
  Hemnes: etter ny gudstjenesteforordning er det 26 gudstjenester i soknet, hvorav en gjerne er en friluftsgudstjeneste.  Siste år var det 18 begravelser, 3 vigsler, 14 dåp og 12  konfirmanter i soknet.  
  Korgen: det er 26 forordnede gudstjenester i soknet. Siste år var det 24 begravelser, 1 vigsel, 17 dåp og 29 konfirmanter i soknet.  
  Bleikvassli: siste år var det 14 begravelser, 1 vigsel, 3 dåp og 1 konfirmant i soknet.  
  - Lede gudstjenestelivet.
  - Sitte i menighetsrådet og samarbeide i det kirkelige arbeidet. 
  - Delta i konfirmantarbeid, diakonalt arbeid, trosopplæring og beredskapsordningen.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • - Gode lederegenskaper.
  - Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid. 
  - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  - Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner.
  - Evnen til å motivere og inspirere
  - Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. 
  - For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Hvis ønskelig kan presteboligen leies. Den ligger like ved Hemnes kirke, og er fra 1883. Den ble grundig renovert sommeren 2003. Arealet er på 175 kvm i to fulle etasjer. I første etasje er det 5 stuer/oppholdsrom, gang med hoveddør, wc, kjøkken med egen kjøkkeninngang, vaskerom og spiskammers. I andre etasje er det 5 soverom, gang, 2 boder og bad. Boligen har kjeller og loft. Uthus/garasje bak boligen. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hemnesberget
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger