Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sandnessjøen

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Nord-Helgeland prosti er den nordre delen av Helgeland, på grensen mot Meløy, midt i
Sør-Hålogaland bispedømme.

Prostiet består av soknene Aldersund, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord,
Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Tjøtta og Træna. Fellesrådene i prostiet er
Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna. 

 I Petter Dass sine fotefar . . . .Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo!Det er her  -  midt i Norge  -  ute ved havet -  vi trenger en prest som tåler vann.

Sandnessjøen sokn utgjør sammen med Tjøtta og Alstahaug sokn, Alstahaug
kirkelige fellesrådsområde. Alstahaug kommune har i overkant av 7400
innbyggere. Av disse bor ca. 5700 i Sandnessjøen. 
Sandnessjøen kirke er fra 1882 og har 350 sitteplasser. 
Kontoret er i Menighetssenteret i Sandnessjøen. Der har prost,
sokneprest i Sandnessjøen, sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, soknepresten i
Leirfjord, prostiprest, to kirkemusikere, kirkeverge, kateket/
trosopplæringskoordinator, trosopplæringsmedarbeider/ kateket og to sekretærer
sin arbeidsplass. Det er gode samarbeidsforhold i staben. 
I fellesrådsområdet er det tilsatt tre kirketjenere i til
sammen 300 % stilling. 
Trosopplæringsreformen er implementert i hele prostiet og det
er Alstahaug kirkelige fellesråd som er vertsfellesråd for alle
trosopplæringsmedarbeiderne.

I Sandnessjøen er det god barnehagedekning, 3 skoler 1-7 klasse og 1 ungdomsskole samt videregående skole med flere
studieretninger. 
Det er god kommunikasjon både nordover og sørover fra
Sandnessjøen med fly og båt. Buss til Mosjøen korresponderer med tog sørover og
nordover.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Den som blir tilsatt i stillingen som sokneprest i Sandnessjøen vil gå inn i en turnus sammen med sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, sokneprest i Leirfjord, prostiprest og delvis prost, vedrørende tjenesteuker, kirkelige handlinger og gudstjenester. Soknepresten i Alstahaug og Tjøtta har hovedansvaret for institusjonstjenesten ved sykehjemmet. 
  Soknepresten i Sandnessjøen har sitt sete i Sandnessjøen menighetsråd og i Alstahaug kirkelige fellesråd.    
  Soknepresten har ansvar for konfirmantundervisningen i Sandnessjøen sammen med kateket og deltar litt i felles konfirmantsamlinger i regionen. 
  Soknepresten er prostens stedfortreder. Øvrige arbeidsoppgaver vil bli tilrettelagt ut fra søkerens særlige kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, trosopplæringskompetanse og administrative evner vil bli vektlagt ved tilsetting. 
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. 
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).     
  Prosten legger til rette for et variert og godt etterutdanningstilbud for alle prestene. Hvert år er det minst 2 studie/ etterutdanningsdager sammen med trosopplæringsmedarbeidere. 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandnessjøen
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger