Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Aldersund og Træna

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Nord-Helgeland prosti er den nordre delen av Helgeland, på grensen mot Meløy, midt i
Sør-Hålogaland bispedømme.
Prostiet består av soknene Aldersund, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord,
Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Tjøtta og Træna. Fellesrådene i prostiet er
Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna.  

 I
Petter Dass sine fotefar . . . .
Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland.
Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å
bo!
Det er her  -  midt i Norge 
-  ute ved havet -  vi trenger en prest som tåler vann.

Soknepresten vil ha Træna og Aldersund sokn som sitt særskilte tjenestested og Lurøy sokn vil være
nærliggende arbeidsområde. De tre soknene faller geografisk sammen med Lurøy og
Træna kommuner. Lurøy sokn har egen sokneprest.  Prestene samarbeider om
tjenesteuker og ulike arbeidsoppgaver.  I Lurøy kommune bor det ca 2000
innbyggere, i Træna ca 450. Bosettingen er spredd på en del større og mindre
øysamfunn, samt Lurøy fastland. 
Til prostesetet i Sandnessjøen og til Bodø er det hurtigbåt-forbindelse. Til Mo
i Rana kommer man seg med ferge og en times kjøring med bil. Både i Mo i Rana
og i Sandnessjøen er det flyplass med flere daglige avganger både nordover og
sørover.    
Lurøy kommune har to sokn, Aldersund og Lurøy, mens Træna består av ett sokn.
Soknepresten vil sitte i Træna og Aldersund menighetsråd samt Træna fellesråd. 
Soknepresten vil ha sitt faste kontor i Lurøy kommunehus. Der har også
«Lurøypresten» sitt kontor. 
Trosopplæringen er godt implementert og det drives et aktivt
ungdomslederarbeid.    
Det er sykehjem på Onøy og på Træna, ellers er det aldersinstitusjoner i flere
av kretsene. 
Det er til sammen 10 barne- og ungdomsskoler og 7 barnehager i de to kommunene.
Kontakten med skoler og barnehager er god, med bl.a. regelmessige kirkebesøk
for skoleelevene. 
   
Den som kommer som prest til Aldersund og Træna vil bli godt tatt imot - og
møte spennende utfordringer sammen med gode kollegaer!
I Nord-Helgeland er det
godt kollegafellesskap. Det legges halvårige arbeidsplaner for alle prestene i
prostiet. Fleksibilitet og forutsigbarhet er nøkkelord i dette
arbeidet.  Det er stor variasjon på den kirkelige aktiviteten i de
ulike kretsene. 
Totalt er det 88 forordnede gudstjenester pr år, og i år 2016 var det 20
begravelser og 6 vielser. Gudstjenesten er nerven i menighetenes liv, og flere
steder er dette det eneste faste møtepunktet mellom folk og kirke. Derfor
legges det mye arbeid i å gjøre gudstjenestene til gode møtesteder! 

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Den endelige fordelingen av arbeidsoppgaver prestene imellom blir gjort i samråd mellom prost og sokneprester når vi ser hvilken kompetanse og interesser den nytilsatte har.
  Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en prest som trives med trosopplæring og konfirmantarbeid.
  Vi ønsker oss en prest som har lett for å samarbeide, som ser muligheter, som er glad i folk og som tåler sjøsprøyt. En "øyhopperlandsbyprest".
  En folkelig prest som er kontaktskapende og relasjonsbyggende. 
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.   
  Den tidligere presteboligen som kan leies ligger på Lurøy og er en kommunal bolig i god stand. Det har en boflate på 140 m2. I første etasje er det gang, kjøkken, stue, bad og 3 soverom.  I kjelleretasjen er det gang, 2 soverom, og bad. Det følger egen garasje med boligen. Fra boligen er det en nydelig utsikt over havet! 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lurøy
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger