Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Lødingen

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik,Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord og
Skjomen. I prostiet er det nå kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy,
Lødingen, Narvik og Tysfjord.

  
Lødingen er en ett-sokns kommune med omtrent 2144 innbyggere og er et sted som med sin beliggenhet til alle tider har knyttet Nord-Norge sammen. E6 og E10 knyttes sammen i Lødingen og er innfallsport til Lofoten, Vesterålen og Harstad regionen. Evenes lufthavn, Harstad, Narvik, Sortland og Svolvær er 50-90 min. biltur unna. 
Miljøet er småbypreget, med tjenester og servicetilbud nært oss. I gåavstand finner du forretninger, kafétilbud, skoler, barnehage, idrettsanlegg og båthavn, har digitalkino med 3D også. Badestranda Bankfjæra, lønnetrærne, parkområdene og trehus bebyggelsen rammer inn et sosialt folkeferd. 
Det er gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis i Møysalen nasjonalpark eller på hvite strender i øygruppen Svellingan. Lødingen har et rikt kulturliv med stort engasjement og mange aktiviteter, lag og foreninger. Den årlige sjømatfestivalen er en viktig begivenhet både lokalt og for besøkende. 
Det en skole og barnehage i Lødingen. 
  
Lødingen er et gammelt kirkested og har to vakre kirker. Den nåværende kirken er en korskirke fra 1857. Den ligger i Lødingen, rett ved sjøen. Vestbygd kirke ligger i Vågehavn. Den er en langkirke fra 1885. Begge kirkene er restaurert og har gode rom for møter og aktiviteter. 
Det er tre kirkegårder i menighetene, i Lødingen, ved Vestbygd kirke og på Offersøy. 
Konfirmantundervisning foregår i all hovedsak i kirkene. 
På det kommunale sykehjemmet i Lødingen holdes det jevnlig andakter. 
I 2018 ble det holdt 37 gudstjenester. 7 ble døpt, 13 ble konfirmert og det var 5 vielser. 37 gravferder ble avholdt.

  
Lødingen sokn har gode kontorer i Lødingen rådhus, samlokalisert med administrasjonen til Lødingen kommune. 
Menighetene betjenes av sokneprest, kirkeverge i full stilling, kantor i 80 % stilling. Kantor har i tillegg 20% stilling med kulturskolen. Det er 100% stilling som kombinert diakoni- og trosopplæringsmedarbeider. 
Plan for trosopplæring er nylig evaluert og revidert. 
Det er nylig etablert et familiekor som jevnlig deltar på gudstjenester. 
Lødingen menighet er en engasjert folkekirkemenighet. 
Lødingen er knyttet til Vesterålen regionråd, og det kan være aktuelt å overføre Lødingen sokn til Vesterålen prosti. Menighetsrådet har tatt initiativ til utredning av dette.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Soknepresten er en viktig leder i trosopplæringsarbeidet. 
  Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap
 • og lokale ordninger. 
  Deltar på tjenestemøter i prostiet og fagsamlinger.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv
  praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en allsidig prest med evne til initiativ og samarbeid.
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i
 • KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes
 • må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på
 • bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest
 • (barneomsorgsattest).
 
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lødingen
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger