Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik og Tysfjord. 

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy.  
Narvik og Ofoten har også mange muligheter til et aktivt friluftsliv både sommer og vinter, ved fjellet og ved fjorden. I Narvik er det alpinløyper for alle behov i Fagernes fjellet og på Ankenes. På svensk side ligger vintersportsstedene på rekke og rad - Riksgrensen, Bjørkliden og Abisko. Byen har et av de beste slalåm- og alpinanlegg i landet. I tillegg kommer også den lette tilgangen til Bjørnfjell med åpne vidder og fint turterreng. I Skjomen finnes, foruten et fantastisk turterreng, også gode jakt- og fiskemuligheter, ridesenter og golfbane. 
Narvik har idag ca 18500 innbyggere. Ankenes og Skjomen er en del av Narvik kommune i dag. LKAB er en av hjørnesteinsbedriftene i byen. Narvik kalles også teknologibyen i nord. Dette med bakgrunn i UiT - Norges arktiske universitet med hovedfokus på teknologiske fag. Narvik sykehus er også en stor arbeidsplass og er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
Narvik kommune har nær full barnehagedekning, det er gode skoler og videregående skoler. 
Kommunen ligger helt nord i bispedømmet og i Nordland fylke. Den har grense mot Troms fylke i nord og mot Sverige i øst. Narvik er et viktig trafikknutepunkt og transportsenter med daglige tog, buss og båtavganger. Det er kort vei til Evenes flyplass som trafikkerer ruter i inn- og utland. 
  
Ankenes og Skjomen er den sørlige delen av Narvik kommune. 
Nå er det ca 4300 kirkemedlemmer og tilhørige i Ankenes sokn, og i Skjomen sokn ca 290. 
Det er et nært samarbeid om fordeling av gravferder mellom prestene i soknene i Narvik fellesrådsområde. 
Det er fem prekensteder i Ankenes og Skjomen sokn. Ankenes kirke er en åttekantet tømmerkirke med 380 sitteplasser bygget i 1842. Den er Narvik kommunes eldste bygg, og det feires i år 175-årsjubileum for kirken. Like ved kirken ligger Ankenes menighetshus fra 1980 med menighetssal og kontorer for kirkestaben og huset rommer mye av menighetens aktiviteter. 
I Skjomen sokn ligger Skjomen kirke fra 1893 på Elvegård. Ved Skjomen kirke er det bygget en ny kirkestue like ved kirken. Kirkestuen er et sentralt samlingspunkt i bygda og benyttes både til kirkekaffe, ulike arrangementer i bygda og til leirvirksomhet. 
I Håkvik kapell fra 1980 er det gudstjeneste én gang i måneden. Fra dette kapellet forrettes de fleste gravferdene i soknet. I tillegg holdes fem gudstjenester i året på Beisfjord sanitetshus og fire gudstjenester på Vidrek grendehus. 
Det er 4 grunnskoler i soknene, barnehage. Institusjonene Ankenes bo- og service-senter (ABS), Ofoten Psykiatriske senter og Nordlandsklinikken med rusrehabilitering ligger også innenfor soknet. 
  
I Ankenes menighetshus er det kontorer for sokneprest og kantor og to menighetspedagoger i 50% stilling hver. Staben består i tillegg av kirketjener for Ankenes sokn i full stilling og kirketjener for Skjomen sokn i en delstilling. 
Det er også et godt samarbeid med prestene i nabosoknene, og med øvrige ansatte i Narvik kirkelige fellesråd. Det er også et godt samarbeid med kateket og menighetspedagoger om konfirmantundervisningen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Soknepresten er en viktig leder i trosopplæringsarbeidet. 
  Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for
 • beredskap og lokale ordninger. 
  Deltar på tjenestemøter i prostiet og fagsamlinger.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en prest med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som kan arbeide i team og inspirere til arbeid blant barn og unge så vel som blant voksne og eldre.
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. 

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
 
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ankenesstrand
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger