Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Dønna og Leirfjord

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Nord-Helgeland prosti er den nordre delen av Helgeland, på grensen mot Meløy, midt i
Sør-Hålogaland bispedømme.
Prostiet består av soknene Aldersund, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord,
Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Tjøtta og Træna. Fellesrådene i prostiet er
Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna.

I Petter Dass sine fotefar . . . . 
Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo ! 
Det er her  -  midt i Norge  -  ute ved havet -  vi ønsker  prester som vil og kan  fylle de oppgavene som er lagt til disse stillingene.

  
Vi etterlyser en prest som ønsker å være en småstedsprest i Dønna og Leirfjord. Prostiet vil tilføre ytterligere presteressurser til både Dønna og Leirfjord slik at det totalt blir omtrent 75 % presteressurs i hvert av soknene. 
Dønna er en svært vakker øykommune rett i nærheten av regionsenteret Sandnessjøen. Leirfjord er en mer landlig kommune som «henger» fast i Sandnessjøen med ei bru. Naturen med både fjell og hav appellerer til friluftsliv og gode naturopplevelser. 
  
Det er god kommunikasjon med båt mellom Dønna og Sandnessjøen. I Sandnessjøen ligger flyplass med flere daglige avganger både sørover og nordover. I tillegg er Sandnessjøen anløpsted for Hurtigruta. 
  
Middelalderkirken på Dønna ble på slutten av 2006 kåret til Nord-Norges vakreste kirke. Øvrige gudstjenestesteder i Dønna er Nordvik kirke, Hæstad kirke samt kapellene på Løkta og Vandve. I Leirfjord er det to kirker - Leirfjord kirke og Bardal kirke. 
  
Dønna kommune har ca 1400 innbyggere og Leirfjord kommune har omtrent 2000 innbyggere. Det er god barnehagedekning og gode grunnskoler. Videregående skole finnes i Sandnessjøen, Nesna og Mosjøen. 
  
Både i Dønna og i Leirfjord er det ett sokn. 
Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd har inngått en avtale om forsøk på sammenslåing. Det er et samarbeid mellom Herøy og Dønna kirkelige fellesråd om organist/kantor og menighetspedagog - begge er i 100 % stillinger. Det er samme person som er kirkeverge i Herøy og Dønna. 
Det er utarbeidet gode trosopplæringsplaner i alle sokn i regionen. Menighetene i prostiet samarbeider om trosopplæring og har en felles koordinator. Menighetene i HALD (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) samarbeider om en 50 % trosopplæringsstilling og det er 30 % stilling som menighetspedagog i Leirfjord. Det er gode samarbeids og samvirkemodeller i HALD - regionen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Ferdigheter innen formidling til unge etterspørres til denne stillingen. 
  Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. 
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
 
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Dønna
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger