Sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Brønnøy

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Sør-Helgeland prosti består av soknene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Velfjord og
Tosen. Prostesetet i prostiet er Brønnøy, men det pågår en høring om eventuell
sammenslåing av prostier. Fellesrådene er Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega,
Vevelstad.


Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for liturgi, kirkemusikk og gøy trosopplæring, og bo på et av Norges vakreste steder?
Da er dette kanskje jobben for deg! 

Helgelandskysten er en av Norges vakreste kystområder med vakre fjell, fargerike og klare kyster og sund, tusenvis av øyer, holmer og skjær. Naturen er variert og vakker med kort avstand mellom de ulike terrengtyper. Fjell og skog, kyst og hav, jord og fiskerike vassdrag innbyr til allsidig friluftsaktivitet. Ellers er det flere lag og foreninger av forskjellig slag i kommunen. Sør-Helgeland ligger på et tradisjonelt sør samisk område. 

Brønnøysund har et varierende næringsliv med Brønnøysundregistrene som er en av de mest sentrale arbeidsgiverne. Byen har flyplass og anløpes av hurtigruten. Det er gode lokale og regionale buss-, båt og jernbaneforbindelser og tre veiforbindelser til E6. 
Brønnøy sokn utgjør sammen med Velfjord og Tosen sokn: Brønnøy kirkelige fellesråd. Området tilsvarer Brønnøy kommune med ca. 7800 innbyggere. Om lag 7200 av disse bor i Brønnøy sokn. Derav omtrent 6000 medlemmer i Den norske kirke. Byen og administrasjonssentret Brønnøysund ligger sentralt i soknet og har den tetteste andelen av befolkningen som ellers er spredt i kommunen. Se forøvrig: Brønnøy kommune

Brønnøy kirke har nylig blitt renovert og har et nytt 30 stemmers orgel. I Brønnøy sokn ligger også tre kapeller, på Skogmo, sykehjemmet i Brønnøy og Trælnes. På Tilrem fins det en ruin av en gammel St. Knuts kirke fra 1100 tallet. 
I Brønnøy sokn er det forordnet 62 gudstjenester pr år, ca. 60 dåp, 60 konfirmanter, 5-10 vielser og 60 gravferder.

I soknet er det et inkluderende, folkekirkelig liv med fokus på universell utforming, gode trosopplæringstiltak og dyp interesse for liturgi og kirkemusikk. Lokal trosopplæringsplan for Brønnøy er vedtatt. KFUM speiderne har en aktiv gruppe i Brønnøy og en av enhetene i programmet er «De Makalause», en speidergruppe for funksjonshemmede ungdommer og voksne. Speiderenhetene deltar regelmessig i gudstjenester i Brønnøy sokn. 

Kontorlokalene for Brønnøy kirkelige fellesråd og prestene ligger midt i byen nær kirken. Staben i Brønnøy fellesråd består av kirkeverge, daglig leder i full stilling, to organister, to kirketjenere i fulle stillinger, diakon i full stilling og trosopplærer. Prosten, prostesekretæren, prostipresten og presten i Velfjord har også kontorfellesskap med soknepresten. 
Prosten legger til rette for etterutdanningstilbud for alle prestene.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medlem i Brønnøy menighetsråd og Brønnøy kirkelige fellesråd.
  Soknepresten i Brønnøy er prostens faste stedfortreder (dette kan bli endret dersom prostigrenser

 • endres).
  Delta i turnus for gudstjenester og kirkelige handlinger i prostiet. 
  Soknepresten har hoved- og koordinasjonsansvar for konfirmasjonsopplegget i soknet

   

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • En inkluderende prest for ulike aldersgrupper og ulike mennesker, som tar hensyn til universell
 • utforming i kirkelivet.
  Liturgisk kompetanse og trosopplæringskompetanse.
  Gode lederegenskaper.
  Gode samarbeidsevner,fleksibilitet og en god lagspiller.
  Gode evner til å forkynne og formidle, involvere, utruste, skape kontakt, skape engasjement og
 • inspirere stab og frivillige medarbeidere.
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
 
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Brønnøysund
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger