Prostiprest i Ofoten prosti

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik, og Tysfjord.

  
Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. 
Det blir endringer fra 1.1.2020 som en følge av kommunereformen. 
Antall innbyggere i prostiet er ca 29000. 
  
Ofoten gir mange muligheter til et aktivt friluftsliv både sommer og vinter i et vakkert og variert landskap. I Narvik er det alpinløyper for alle behov i Fagernes fjellet og på Ankenes. På svensk side ligger vintersportsstedene på rekke og rad - Riksgrensen, Bjørkliden og Abisko. Her er fjell, fjord og åpent hav med gode muligheter for naturopplevelser og fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Narvik har et av de beste slalåm- og alpinanlegg i landet. I tillegg kommer også den lette tilgangen til Bjørnfjell med åpne vidder og fint turterreng. 
  
Narvik er det naturlig sentrum i Ofoten. Kommunen har idag ca 18500 innbyggere. Byen ble grunnlagt i 1902 med bakgrunn i malmtransporten fra Kiruna og områdene rundt. LKAB er fortsatt en av hjørnesteinsbedriftene i byen. Narvik kalles også teknologibyen i nord. Dette med bakgrunn i UiT - Norges arktiske universitet, med hovedfokus på teknologiske fag. Narvik sykehus er også en stor arbeidsplass og er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
Narvik kommune har nær full barnehagedekning, det er gode skoler og videregående skoler. 
Kommunen ligger helt nord i bispedømmet og i Nordland fylke. Den har grense mot Troms fylke i nord og mot Sverige i øst. Narvik er et viktig trafikknutepunkt og transportsenter med daglige tog, buss og båtavganger. Det er kort vei til Evenes flyplass som trafikkerer ruter i inn- og utland. 
  
Det er et godt samarbeid mellom de ansatte i prostiet. Det arrangeres felles fagdager og det er tradisjon for fellesgudstjeneste i prostiet på 2. pinsedag. I dette prostiet har det lulesamiske språkområdet sitt tyngdepunkt i Tysfjord der Arran senteret ligger.  I deler av prostiet brukes nordsamisk i deler av gudstjenestefeiringen. Det vil legges til rette for at prostipresten får mulighet til å lære noen liturgiske ledd på de samiske språkene. Prostipresten i Ofoten vil møte en stor bredde av teologiske standpunkter og tradisjoner.    
Prostipresten har kontor i Narvik menighetshus sammen med prost, prostesekretær, prestene i Narvik sokn, kirkevergen i Narvik, menighetspedagoger og administrasjonen i Narvik kirkelige fellesråd. 
Stillingen vil innebære tjeneste i hele prostiet, men mulighet til å oppleve den store bredden og variasjonen i natur og kultur i vakre Ofoten. Prostipresten må påregne fast tjeneste i ett sokn (ca 30%). For tiden er dette i Kjøpsvik sokn i Tysfjord med sete i menighetsråd og hovedansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Prostipresten vil få en god innføring i lokale
grunnordninger for gudstjenestene soknene. 
I Ofoten prosti er det for tiden 9 soknepreststillinger og en kapellan. Det er også stilling som sykehusprest ved Narvik sykehus UNN. Denne er for tiden ikke besatt. 
 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen vil innebære tjeneste i hele prostiet, med mulighet til å oppleve den store bredden og variasjonen i natur og kultur i vakre Ofoten. 
  Prostiprestens arbeid legges opp i nært samarbeid med prosten.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest med evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  
  Vi søker en prest med trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner.
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. 

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1537 prostiprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
 
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Narvik
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger