Ledig stilling som kapellan i Søndre Follo prosti med tjenestested Skoklefall sokn

Skoklefall kirke Follo ligger mellom Oslo og Moss, Oslofjorden og Øyeren. Prostiet er inndelt i 21 sokn, med 7 fellesrådsdistrikter og har en samlet befolkning på drøyt 120 000. Disse bor i og rundt flere større "bygdebyer". Folketallet øker stadig. Bispedømmet har 26 prester tilsatt i prostiet innbefattet studentprest og to seniorprester. Det er gode kollegaforhold og ukentlige samlinger for prestene. https://www.webcruiter.no/logolib/70b8771b-a833-4936-bf2b-04d3819b6c82.jpg NB-NO Søknadsfrist: 04.08.2019 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Den norske kirke, Borg bispedømme Ant. stillinger: 1 Ref. nr.: 4087569718 Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast Startdato: 06.10.2019 Kontaktinfo: Svein Hunnestad Sokneprest i Skoklefall 91718292 Hege Fagermoen prost 40223000 Arbeidssted: 1454 Søk på stillingen Lagre annonsen Tips en venn Del

Det er ledig stilling som kapellan i Skoklefall sokn på Nesodden. Kommunen består av Skoklefall sokn med 12.000 innbyggere, Nesodden med 2.500 innbyggere, og Gjøfjell med 3.500. Kapellanens hovedområde er barn og unge. Skoklefall menighet ønsker å være en inkluderende folkekirke. Menigheten er også opptatt  av å styrke trosopplæringen og barne og ungdomsarbeidet.

Nesodden er en kommune i Akershus med over 19 000 innbyggere. Nesodden kommune ligger vakkert til på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Kommunen har sjøgrenser mot Oslo i nord, Asker, Bærum og Røyken i vest, og mot Oppegård i øst. I sør grenser kommunen til Frogn

Kapellanen inngår i turnus og samarbeid med de to andre prestene på Nesodden i forhold til gravferder, gudstjenester og andre oppgaver særlig knyttet til konfirmant- og kirke-skolearbeid. Kapellanen kommer til en entusiastisk og støttende stab av engasjerte medarbeidere. Kirken har et særdeles godt omdømme i lokalsamfunnet. Skoklefall kirke og menighetshus ligger på samme sted, rett ved skolen. Det jobbes med planer for ny kirke med større flerbruksmuligheter. Det er hyppige båtavganger til Oslo fra Nesodden, en tur på 20 minutter. Staben er samlet i gode kontorlokaler på Nesoddtangen.

Nesodden kalles med rette for «Norges kunstnerkommune», og er også preget av et bredt utvalg av tros- og livssynsamfunn. Det er godt etablert samarbeid mellom kirke- og kommune, kirke- og kulturliv og til de andre trossamfunnene.

Kirkene på Nesodden har et variert og spennende gudstjenesteliv. I tillegg til søndagens gudstjenester holdes også kvelds- og hverdagsmesser med ulik profil for de enkelte kirkene. 
Det er utarbeidet egen trosopplæringsplan. Det er to stillinger knyttet til dette arbeidet i staben: trosopplæringsleder og menighetspedagog. De vil være viktige samarbeidspartnere for kapellanen. 


For hele prostiet er det prostidiakon. I prostiet er det tilsammen 14 prester samt prosten, som møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger. 

Målform i tjenesten er bokmål. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover,
tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte
samarbeidsområdet og tjenestedistriktet for øvrig.

Søker må ha sertifikat klasse B og disponere egen bil.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Særskilt ansvar for barn og unge
 • Konfirmanter, skole-kirkesamarbeid og trosopplæring
 • Tjenesteuke i turnus
 • Stabsmøter og prostiets og bispedømmets fagsamlinger
 • Bispedømmets beredskapsordning
 • Arbeidsveiledning

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand. theol
 • Praktisk teologisk utdanning

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet selvstendig og i team
 • Gode kunnskaper i administrasjon og gjennomføringsevne
 • God innsikt i kirkens gudstjenestereform og trosopplæringsreform og evne til å se disse i sammenheng med den lokale menighetsutvikling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Mulighet for arbeidsveiledning og åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesodden
Publisert 2019-07-11
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger