Sokneprest i Vikna

Splitter ny kirke trenger ny prest! Nye Rørvik kirke i Vikna innvies 17. november 2019. Soknet har behov for ny sokneprest (100%); gjerne en
med engasjement for kultur og musikk, i nye, flotte kontorlokaler, i vakker
kystnatur, i et levende lokalmiljø i vekst. 

Vikna kommune blir en del av nye Nærøysund fra 01.01.20, og soknet blir et av to i nye Nærøysund kirkelige fellesråd. Rørvik er et tettsted
med småbypreg og senter i (nåværende) Vikna kommune. Det bor knappe 4600
mennesker i kommunen, som foruten Rørvik kirke også inneholder Garstad kirke
(1856) og Valøy kapell (1972). Soknepresten har vidstrakte Namdal prosti som
tjenesteområde, men tjenester utenfor soknet vil i hovedsak begrenes til
området som kalles Ytre Namdal; nye Nærøysund og Leka kommuner. Området
betjenes av fire prester som samarbeider og avlaster hverandre.

I folkekirken i Rørvik står kirkelige handlinger sentralt. Menigheten har tre kor, og engasjert samarbeid rundt kirkemusikken. Menighetsrådet har friskt fokus på lokalt menighetsarbeid, og ønsker at den nye
kirken skal bli et levende folkekirkesenter med vide muligheter for
eksperimentering og utvikling av forskjellige uttrykk. 

Vikna er en vekstkommune med kulturliv og friluftsliv i sentrum. Rørvik har flyplass, hurtigrutekai, hurtigbåt og videregående skole,
og er et tettsted med føtter både i gammel kystkultur og i moderne teknologisk
innovasjon, særlig innenfor maritime aktiviteter. Mer om Vikna: https://www.ssb.no/kommunefakta/vikna

I Namdal prosti ønsker vi å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme
arbeidsdagen slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke
sider og visjoner. 

Det er om lag 30000 folkekirkemedlemmer i Namdal; 83 % av befolkningen. Det gjør Namdal til et utpreget folkekirkeprosti, lengst nord i Nidaros, på grensen til Nordland fylke. Her er
strålende vakkert kystlandskap i vest, store skoger sentralt og åpne
fjellvidder i øst mot svenskegrensa. Namsen, som er en av landets beste
lakseelver, renner gjennom Namdalen med utløp i det største senteret, byen
Namsos. Med sin rike og varierte natur er Namdal en fabelaktig boltreplass for
den friluftinteresserte, og folkekirkepreget gir stort rom for å sette
personlig avtrykk på tjenesten. 

Foruten prosten er det 12 faste prestestillinger i prostiet.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler,
reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning
og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.
 
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 
Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene
etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som
kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig,
Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.
 

      

 

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
  Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet, hovedsakelig i Ytre Namdal.
  Soknepresten har sete i Vikna menighetsråd.
  Utvikling av stedegent gudstjenesteliv.
  Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
  Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Personlige egenskaper:

 • Rørvik kirke er et mulighetsrom, der det en fordel med sans for eksperimentering og utforsking av uttrykk og arbeidsformer. 

Vi tilbyr:

 • Stillingen som sokneprest er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
  Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser.

  Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

  For eventuelle søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring til førerkort klasse B. 

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rørvik
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger