Engasjement - et år - prostiprest i Namdal prosti

Vi søker etter en prostiprest i Namdal prosti for et år med muligheter for forlengelse. 

Prostipresten får base i Namsos, i kontorfellesskap med prost, prester, kantorer, diakon, menighetspedagog og andre kirkelig tilsatte.

Prostipresten har hele Namdal prosti som tjenesteområde. Det er en fordel om søkeren trives i bil for i denne stillingen blir det relativt mye bilkjøring.  Prostipresten vil primært ha oppgaver knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger, men kan også bli brukt til strategiske oppgaver i samråd med prosten. Arbeidsdagen vil være ganske fleksibel med varierende perioder; noen med mye trykk og andre som vil være roligere. 

I Namdal prosti ønsker vi å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner.

Det er om lag 30000 folkekirkemedlemmer i Namdal; 83 % av befolkningen. Det gjør Namdal til et utpreget folkekirkeprosti, lengst nord i Nidaros, på grensen til Nordland fylke. Her er strålende vakkert kystlandskap i vest, store skoger sentralt og åpne fjellvidder i øst mot svenskegrensa. Namsen, som er en av landets beste lakseelver, renner gjennom Namdalen med utløp i det største senteret, byen Namsos. Med sin rike og varierte natur er Namdal en fabelaktig boltreplass for den friluftinteresserte, og folkekirkepreget gir stort rom for å sette personlig avtrykk på tjenesten. Foruten prosten er det 12 faste prestestillinger i prostiet.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere. 

 

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Prostipresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester, uten sete i menighetsråd.

   

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle "kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr. § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

  Den som tilsettes må disponere egen bil.

  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en prest som er fleksibel og som liker å bli kjent med nye menigheter og lokalsamfunn.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i kode 1537 prostiprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.

  Statens pensjonskasse

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Namsos
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger