Sokneprest med Flatanger og Statland sokn som tjenestested - Namdal prosti

Vil du forme din egen prestejobb i vakker kystnatur? Flatanger og Statland søker ny sokneprest (100%). Flatanger og Statland ligger naturskjønt til ved Foldafjorden, ut mot det åpne havet. Den åpne naturen speiler stillingen; her er det store muligheter for å forme egen prestehverdag i et område der lokalmiljø og kommune slutter positivt og fleksibelt opp om folkekirken. Prestejobben i Flatanger er preget av gudstjenester og kirkelige handlinger, og det er mange muligheter til å utforske både former, metoder og målgrupper for kirkelig arbeid. Frivilligheten står støtt, og folkekirken er en selvsagt del av lokalsamfunnet.  

Flatanger og Statland er to relativt små sokn med knappe 1500 innbyggere til sammen. Soknene har tre kirker: Løvøy (1872) og Vik (1873) i Flatanger og Statland (1992). Soknene er preget av et bredt spekter av havbruksrelatert virksomhet, småindustri, landbruk og turisme i tillegg til privat, kommunal og statlig servicetjeneste. Kommunesenteret i Flatanger er Lauvsnes, som ligger ca. en times kjøring fra Namsos. Området opplever for tiden vekst, både i næringsliv og befolkning. Det er flere skoler, og barnehagen på Lauvsnes blir utvidet i år for å få plass til flere barn. Flatanger har et bra musikk- og kulturliv, godt utbygget helsevesen og svært gode oppvekstsvilkår. 

I Namdal prosti ønsker vi å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner. 

Det er om lag 30000 folkekirkemedlemmer i Namdal; det utgjør om lag 83 % av befolkningen. Det gjør Namdal til et utpreget folkekirkeprosti. Det ligger lengst nord i Nidaros, og grenser mot Nordland fylke. Her er strålende vakkert kystlandskap i vest, store skoger sentralt og åpne fjellvidder i øst mot svenskegrensa. Namsen, som er en av landets beste lakseelver, renner gjennom Namdalen med utløp i det største senteret, byen Namsos. Med sin rike og varierte natur er Namdal en fabelaktig boltreplass for den friluftinteresserte, og folkekirkepreget gir stort rom for å sette personlig avtrykk på tjenesten. 

Foruten prosten er det 12 faste prestestillinger i prostiet. Soknepresten i Flatanger og Statland vil forholde seg til Midtre Namdal kirkelige fellesråd, et stort fellesskap med over 30 tilsatte i et felles arbeidsmiljø. Fellesrådet er samlokalisert med prosten i gode kontorer midt i Namsos by, vis a vis Namsos kirke. I dag har soknepresten kontor sammen med menighets i kommunehuset på Lauvsnes i Flatanger, men det er også muligheter for kontorplass i fellesrådets lokaler i Namsos.

Mer om Flatanger på kommunens hjemmesiden: flatanger.kommune.no

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. I stillingen kan det åpnes for mulighet for disponibel tid (inntil 20%) til arbeid med utvikling av relevante studie- eller aktivitetsprosjekter, for den som har slike planer. 

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. 

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

                 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
  Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. Enkelte gravferdsoppdrag utenfor tjenesteområdet må påregnes.
  Soknepresten har sete i Statland og Flatanger menighetsråd.
  Den som tilsettes kan bruke opptil 20 % av stillingen til utvikling av egne, relevante studie- eller aktivitetsprosjekter.
  Utvikling av stedegent gudstjenesteliv.
  Flatanger og Statland inngår i Midtre Namdal kirkelige fellesråd, og soknepresten samarbeider med øvrige tilsatte om trosopplæring, ungdomsarbeid og arbeid for voksne. 
  Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 iForskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
  Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Vi tilbyr:

 • Stillingen som sokneprest er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
  Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser.
  Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
  Hvis ønskelig stilles tjenestebolig til dispensasjon.

  For eventuelle søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring til førerkort klasse B.

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Flatanger
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger