Familieveileder

Sjømannskirkens Familieveiviser er et lavterskeltilbud til norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg i Spania i kortere eller lengre tid. Familieveiviseren tilbyr samtaler til barn og unge, samt familie-, foreldre -og parsamtaler. Videre tilbyr vi temakvelder og/ eller grupper for barn/ungdom og for foreldre. Ansatte i Familieveiviseren har taushetsplikt. Staben utgjøres av en daglig leder, to andre fagstillinger i 100 % og en språk- og kulturtolk i 50 %. Familieveiviseren har operativ virksomhet på Costa Blanca, Costa del Sol og Gran Canaria. Organisatorisk er den underlagt utenlandsavdelingen, med regionleder som nærmeste leder. https://www.webcruiter.no/logolib/dacb8e3c-f63b-43df-b9b3-c6f29ef78383.jpg NB-NO Søknadsfrist: 25.08.2019 Nøkkelinformasjon: Annonsør: Sjømannskirken Ant. stillinger: 1 Ref. nr.: 4099929403 Stillingsbrøk: 100% Fast Kontaktinfo: Torun Mørenskog Daglig leder i Familieveiviseren +34618110763 trm@sjomannskirken.no Trond Hauso Hansen HR-Rådgiver +4755552263 thh@sjomannskirken.no Arbeidssted: Avda. Carbonera 1, leilighet nr 1D, 03580 Alfaz del Pi Søk på stillingen Lagre annonsen Tips en venn Del

Ønsker du å jobbe med norske barn og familier i Spania som trenger råd, veiledning og hjelp? Er du en trygg fagperson og evner å bygge gode relasjoner, enten det er i stab eller til de som oppsøker tilbudet i Familieveiviseren, som er et barne-og familieverntilbud i Spania? Da har vi en givende og utfordrende stilling til deg. Noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Samtaler med barn, unge og foresatte.
  Familie- og relasjonsrådgivning.
  Oppsøkende arbeid.
  Bistå familier i krise, med særlig fokus på barn som er utsatt for omsorgssvikt.
  Være brobygger mellom spansk og norsk hjelpeapparat og brukere av tjenesten.
  Undervisning til små og større grupper.
  Det må i snitt påregnes en uke med reising hver 3. eller 4.uke, enten til Costa del Sol eller Gran Canaria. 

  Les mer om familieveiviserens arbeid her.

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole, med videreutdanning innen familieterapi eller veiledning. Lang erfaring innen aktuelle fagområder kan oppveie krav til videreutdanning.
  Erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier.
  Kompetanse på å håndtere krisesaker.
  Spanskkunnskaper vil være en stor fordel. Språkkurs tilbys.
  Evne til å formidle til små og store grupper.
  Det vil være ønskelig med erfaring som frivillig i menighet eller kristent arbeid. 

Personlige egenskaper:

 • Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i Familieveiviseren?
  At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
  At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
  At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
  At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
  At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
  At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
  At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt
  det spennende som er nær der du bor.
  Og ikke minst - at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen som
  søker!

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

  Diverse andre forhold:
  Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
  Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
  Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
  Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

  Vi tilbyr:
  Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  Gode og utvidete forsikringsordninger.
  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling knyttet til Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa..
  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Albir/Alfaz del Pi.

  Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut
  komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke
  søknader per epost eller post.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Alfaz del Pi
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-08-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger