Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kantor / kirkemusiker

En åpen dør - inn til det hellige og ut til mennesker. Dette er visjonen for Lommedalen menighet. Vi ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten har ca. 9100 medlemmer, for det meste familier med barn og tenåringer. Det frivillige engasjementet er høyt.Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor/kirkemusiker, ungdomsleder, ungdomsarbeider, kateket, menighetspedagog, barnekoordinator, kirketjener og sekretær. Les mer om menigheten her: http://www.lommedalen-menighet.no/ Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Se også vår facebookside

Lommedalen menighet søker en engasjert og kreativ kantor/kirkemusiker til å lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten. Det musikalske livet i Lommedalen kirke er variert og vitalt. To barnekor, TenSing og flere voksenkor, husband og andre frivillige musikere og sangere bidrar i gudstjenestene og med egne konserter og innspillinger. Kirken har et  21 stemmers Ryde og Berg orgel fra 1999 og et Yamaha C7 flygel.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Spille til og sikre musikalsk mangfold og kvalitet i gudstjenestene
 • Støtte og stimulere korene, være medansvarlig for barnekorene
 • Delta i konfirmantarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • Spille på trosopplæringstiltak som ToStemt og Barnesang for 3-åringer
 • Spille i vielser og begravelser, inkludert organistturnus på Haslum krematorium
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Kantorutdanning jmf utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer, ev annen relevant musikkutdanning
 • Beherske orgel, piano og samspill med andre i band
 • Erfaring med korvirksomhet
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • God kjennskap til Den Norske Kirke, medlemskap kreves
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29

Personlige egenskaper:

 • Driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stimulerende og humørfylt arbeidsfellesskap med stab og frivillige
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ
 • Gudstjenesteliv med bredde og variasjon
 • Et stort og flott kirkerom med god akustikk, en anerkjent konsertkirke
 • Kvalitetsutstyr for lyd, lys og bilde, samt eget bandrom og lydstudio
 • Et sterkt og unikt, lokalt musikkmiljø
 • Faglig utvikling og fellesskap med 10 andre kantorer i Bærum
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Oppstart så snart som mulig innen 1. januar 2020
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lommedalen
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-08-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger