Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Diakon Salhus menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er å Speile Guds himmel i jordnært liv.

Salhus menighet ligger lengst nord i Åsane bydel i Bergen og grenser til Åsane og Eidsvåg menigheter.  
Vi er en aktiv menighet med prest, kapellan, administrasjonsleder/frivillighetskoordinator, kantor, kirketjener og menighetspedagog. Vi vil være en raus menighet slik Jesus er raus i sin invitasjon til oss alle: «Bli i min kjærlighet», (Joh. 15:9), som også er Salhus menighet sin visjon for arbeidet. 
Vi har et omfattende skole/kirke-samarbeid, med treffpunkt mellom kirken og skolene/barnehagene på alle trinn. 
Diakoniutvalget jobber aktivt med og støtter det diakonale arbeidet i menigheten.
Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med administrasjonsleder i Salhus menighet som nærmeste overordnet.

Arbeidsoppgaver:

 • -   I første omgang kartlegge menighetens diakonale behov med særskilt blikk på Toppe og       Mjølkeråen-området. 
  -   Jobbe blant våre nye landsmenn med integreringstiltak 
  -    Utvikle flerkulturelle og inkluderende aktiviteter (én av disse)

  - Forebyggende og oppsøkende virksomhet overfor mennesker som trenger hjelp, omsorg og støtte

Kvalifikasjoner:

 • - Kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for diakon, evt relevant høyere utdanning innen helse- og sosial eller lignende 
  - Erfaring fra lignende arbeid 
  - God forståelse av tverrkulturelt arbeid 
  - Beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig 
  - Annen språkkunnskap en fordel

   

  Særskilte krav: Ved tilsetting av diakon skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen § 5.

  Søker må være medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • -Samarbeide godt, være inkluderende og vise gjennomføringskraft 

  - Være selvgående, målrettet og strukturert 

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • -          Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse 
  -          Ulykkes- og gruppelivsforsikring 
  -          Bedriftshelsetjeneste 
  -          Tiltredelse: 01.09.2019, eller etter avtale 
    
    
  Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser. 
    
  Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Salhus
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger