Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Diakon i Laksevåg og Nygård menigheter

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er å Speile Guds himmel i jordnært liv.

Vi tror at en menighet ikke bare kan fylles med ord, men også må handle til beste for menneskene rundt
oss. Målsetningen til menighetene i Laksevåg og Nygård er å være en

nærmiljøkirke, der ulike aktiviteter kan fungere som møtesteder for menneskene
i området. Vår tanke er at menighetene skal ha et mangfold av tilbud, som møter
de ulike aldersgrupper og livssituasjoners behov 

De to soknene har hver sin kirke, Laksevåg og Nygård. Stabene
samarbeider mye. Hver menighet har sokneprest, kantor,
frivillighetskoordinator, felles menighetspedagog, kirketjener og
administrasjonsleder. Den tilsatte vil få administrasjonsleder som nærmeste
overordnede. 

Vi søker en diakon som kan være med å lede og utvikle et spennende diakonalt arbeid i vårt område.
Arbeidet er rettet mot nettverksbyggende tiltak og forebygging av sosiale
utfordringer. Arbeidet skal bidra til å bedre levekår for innbyggere i vår
bydel. Da dette er en nyopprettet stilling, ønsker vi at diakonen skal lede
arbeidet med å lage en diakoni- og handlingsplan tilpasset vår bydels diakonale
behov og de visjoner menighetsrådene og stabene har for diakoniarbeidet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med å lage diakoni- og handlingsplan tilpasset de to menighetene

  Drive oppsøkende og nettverksbyggende arbeid 

  Utvikle eksisterende og nye aktiviteter

  Jobbe med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. 

  Skape gode relasjoner til diakonale institusjoner i området

  Skape gode relasjoner med mennesker med ulike bakgrunner.

  Bygge nettverk og samarbeide med ulike kommunale instanser og frivillige tiltak

  Delta aktivt i sorgarbeidet

  Ha medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere

  Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes 

Kvalifikasjoner:

 • Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordning for diakoner, evt. annen relevant høyere utdanning, for eksempel utdanning på bachelornivå innen helse- og sosial eller pedagogikk

  Vilje til å samarbeide, organisere og koordinere 

  Må kunne jobbe selvstendig og strukturert 

  Har god sosialfaglig kompetanse og erfaring fra lignende arbeid

  Samarbeide godt, være inkluderende og vise gjennomføringskraft 

  Evne og erfaring fra å jobbe med ulike aldre i ulike livssituasjoner 

  Beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig

  Særskilte krav
  o           Ved tilsetting av diakon skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir 
              tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen § 5.
  o           Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4
  o           Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
  o           Søker må være medlem av Den norske kirke. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Bergen kirkelige fellesråd kan tilby: 

  Variert arbeid i positivt miljø

  Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse

  Ulykkes- og gruppelivsforsikring

  Bedriftshelsetjeneste

  Tiltredelse:15.08.2019, eller etter avtale

  Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens
  arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no)
  og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement. 

  Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.Vi ber om søkere
  som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge

 • ved norske oversettelser.
   
  Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste
 • etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen
 • kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11.
 • Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er
 • tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke
 • søknaden før endelig søkerliste fullføres.
   For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt HR-sjef Knut Arne Aasen tlf. 408 09 232, e-post: ka667@kirken.no eller administrasjonsleder i Nygård og Laksevåg menigheter Grete
  Smørås tlf 55
 • 59 71 93, e-post: gs447@kirken.no. 
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Laksevåg
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger