Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Trondenes prosti: Består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. Fem fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk søknad For informasjon 77 60 39 60.

Det utlyses stilling som sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn i Trondenes prosti. 

Prostiet består av 5 kommuner og 13 sokn. Det er til sammen 10,5 menighetsprester og ca 50 øvrige tilsatte i prostiet. Gratangen sokn dekker Gratangen kommune (ca 1100 innbyggere) og har ca 900 kirkemedlemmer. Astafjord sokn er en del av Skånland kommune (ca 3000 innbyggere) og har ca 440 kirkemedlemmer. Soknepresten inngår i et samarbeidsområde for prestetjenesten som i tillegg dekker Tovik, Skånland, Tjeldsund og Sandtorg sokn. Trondenes prosti er tjenestedistrikt.

I Gratangen sokn er det stillinger for 40 % kirkeverge, 30 % kirkemusiker og 30 % kirketjener. Skånland kirkelige fellesråd har 100 % kirkeverge. Astafjord kirke deler funksjoner for kirketjener og kirkemusiker med Tovik, Skånland og Tjeldsund sokn. Gratangen kirke ligger på Årstein, og der er også noen gudstjenester i Løvdal bedehus og Gratangsbotn kapell. Astafjord kirke ligger i Grov. På Årstein er det et sykehjem som betjenes av presten. Kontorsted kan være enten Årstein eller sammen med soknepresten i Skånland og Tovik og soknepresten i Tjeldsund på Evenskjer. Det er ønskelig med en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

 Mellom Årstein (med Gratangen kirke) og Evenskjer er det 65 km. Mellom Årstein og Grov (med Astafjord kirke) er det 30 km. Til sammen ligger antall gravferder pr år på ca 25-30, dåp ca 10-15, konfirmanter ca 15 og det er omtrent 1 vigsel i året. Gudstjenesteforordningene i prostiet er under revisjon i 2019 for å tilpasses til ressurssituasjonen.

I begge sokna er det full grunnskole. I Gratangen er der også en Montessoriskole med 10 trinn og barnehage. Videregående opplæring og UiT campus finnes innen ca en times kjøring både i Harstad og Narvik. Det er også kort vei til Harstad/Narvik lufthavn Evenes, som har direkteruter til blant annet Oslo. Det går også hurtigbåt mellom Harstad og Tromsø.

Gratangen og Grovfjord har vakker natur å by på, med gode muligheter for friluftsliv knytta til hav, vann og fjell. Det er lokalsamfunn med aktiviteter knytta til et spekter av interesser. Gratangen er kjent for kystkultur, Grovfjord for båtbyggeri.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsråd
 • Strategisk gudstjenestearbeid
 • Konfirmantundervisning og trosopplæring
 • Delta i barne- og ungdomsarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne bidra til å videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Særlige regulativmessige godtgjøringer etter Statens regulativ
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Grantangen
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger