Kapellan i Nedre Eiker

Nedre Eiker menighet gir mulighet for en allsidig prestetjeneste.

Nedre Eiker sokn og Mjøndalen sokn utgjør fellesrådsområdet i Nedre Eiker kommune. Kommunen grenser til Øvre Eiker, Lier og Drammen. Den
har i dag ca 24.400 innbyggere, hvorav ca. 14.200 bor innenfor Nedre Eiker
sokns grenser. Av disse er ca 9700 medlemmer i Den Norske Kirke. Det gjør Nedre
Eiker sokn til et av de mest folkerike sokn i Tunsberg. Kommunens administrasjonssenter ligger i Mjøndalen. I 2020 blir Nedre Eiker,
Svelvik og Drammen slått sammen til en kommune. Hvilke konsekvenser dette vil
få for ansatte i soknet, er ikke avklart. Det er derfor veldig spennende tider både
for kommunen og for kirkelig sektor. 
Nåværende Nedre Eiker kommune har utviklet seg til å bli et regionalt
handelssenter og med korte avstander til alle service-tilbud. Tog og bussforbindelser
til Drammen, Oslo, Hokksund og Kongsberg er gode. Det er kort vei til skog og mark
og utallige turmuligheter. Drammenselva renner forbi og gir mulighet for båt-
og badeliv. Det er 3 barneskoler og 2 ungdomsskoler i soknet. Kommunen
prioriterer barn og unges oppvekstvilkår gjennom ulike tilbud innen kultur og
idrett.
Den kirkelige geografien har stor frikirkelig virksomhet, og det er et godt økumenisk fellesskap med en årlig felles gudstjeneste og
pastorfellesskap. Vi har en høy andel flerkulturelle i vår bygd, og menigheten
ønsker gjennom diakonale tiltak å styrke tilhørigheten til menigheten og bygda.

Nedre Eiker menighet har visjonen:" En glede for hele folket!". Vi ønsker at vårt arbeid skal forankres i denne visjonen. Menighetsråd
og stab har utarbeidet 2 satsingsområder: Gudstjeneste og rekruttering. Dette
arbeidet vil vi ha fokus på videre.
Soknet har i dag følgende ansatte: Sokneprest, kapellan, kateket, kantor,
diakon, menighetssekretær, kirketjener og trosopplærer. Kirkeverge og
kirkevergekontorets sekretær har kontorfellesskap med soknets ansatte. I
tillegg er det 2 kirkegårdsansatte og en renholder. 

Nedre Eiker kirke er en tømret langkirke fra 1860, med hovedorgel fra 1988 (Jan Ryde) og kororgel fra 2000. Det er sitteplass til ca.
380 mennesker. Kirken gjennomgikk en omfattende renoverings- og fornyingsprosess
i anledning 150 års- jubileet i 2010. Da ble også kjelleren under kirken gravd
ut. Vi har derfor fått et vakkert og funksjonelt rom i kirkekjelleren som
brukes jevnlig. Soknet har i tillegg to kapell og et bedehus. Det er gudstjeneste i hovedkirken hver søndag. I tillegg er det ca 8
gudstjenester i året på Solberg kapell Fredtun. Nedre Eiker kapell rett ved
Nedre Eiker kirke blir i hovedsak brukt ved begravelser.
Menighetskontorene ligger i Nedre Eiker Menighetssenter som driftes av Nedre Eiker Menighetssenter AS. De leier ut underetasjen til Nedre
Eiker kommune som driver en to-avdelings barnehage for 40 barn. Det er tett samarbeid med Mjøndalen sokn både med gravferdsturnus, vigselsturnus, enkelte trosopplæringstiltak, sommerens
gudstjenester og korvirksomheten. For tiden er disse korene i virksomhet:
Mikrogospel, Soulchildren, Nedre Eiker TenSing (NETS) og Nedre Eiker kirkekor. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenestene fordeles likt mellom prestene. 
  Kapellan inngår for tiden i en gravferdsturnus med de 4 prestene i Mjøndalen og Nedre Eiker.
  Kapellan har i sin prestetjeneste og i samarbeid med øvrige ansatte et særlig ansvar for barn og unge i menigheten gjennom trosopplæringsarbeid, konfirmantarbeid, skole-kirke samarbeid og ledertrening for ungdom fra 15-18 år 
  Kapellan deltar p.t i ungdomsarbeid knyttet til i Nedre Eiker TenSing 
  Kapellan deltar på menighetsbyggende tiltak i samarbeid med øvrige ansatte og frivillige 
  Prestene i prostiet deltar i beredskapsturnus etter gjeldene ordning i Tunsberg bispedømme 
  Prestene i prostiet samles p.t hver 14. dag til tekstsamtale og temadager 
  Prosten organiserer prestetjenesten i tjenestedistrikt 

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en motivert kapellan som har hjerte for barn og unge. 
  Vi søker etter en kapellan som vil formidle til folk i alle aldre og levendegjøre menighetens visjon. 
  Vi søker en selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft. 
  Vi søker en kapellan med vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige. 

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
  Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Krokstadelva
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger