Sokneprest i Nykirke og Åsgårdstrand

Stillingen som sokneprest i Nykirke sokn og Åsgårdstrand sokn i Nord-Jarlsberg prosti er ledig. Soknene i Horten kommune ligger vakkert til ved Oslofjorden, og det er korte avstander til nærliggende kommuner som Tønsberg og Holmestrand. Det er gode vei, buss og togforbindelser til Drammen og Oslo og til Torp/Sandefjord lufthavn.

Det er et nært samarbeid mellom soknene Nykirke, Åsgårdstrand og Borre og flere av de ansatte i staben betjener flere av soknene. Folketallet i de tre soknene fordeler seg slik: Borre 5300, Åsgårdstrand 3100 og Nykirke 800. Arbeidsområdet har fire kirker og to menighetshus: Borre kirke, tradisjonsrik middelalderkirke med 300 sitteplasser, Skoppum arbeidskirke fra 1989 med møterom i første og andre etasje, 200 sitteplasser, Åsgårdstrand kirke fra 1969 med 150 sitteplasser og nybygget menighetssenter i tilknytning til kirken, Nykirke kirke fra 1100tallet, 140 sitteplasser, Borre menighetshus og Nykirke kirkestue.

Arbeidsområdet betjenes av to sokneprester, kateket (60%), trosopplærere (80%), kantor (100%) og organist (70%). Sekretær og soknekonsulent er felles for alle soknene i kommunen. Nykirke, Åsgårdstrand, Borre og Skoppum kirker har kirketjenere i deltidsstillinger. De to sokneprestene alternerer med hver sin tjenesteuke. Staben har kontorfellesskap med staben i Horten, kirkevergen og prosten i Sentrumskirken inne i byen.

Universitetet i Sørøst-Norge ligger mellom i Borre sokn og har ca. 5000 studenter. Det er ansatt studentprest i 100% stilling. 
 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  Medlem av Nykirke og Åsgårdstrand menighetsråd 
  Konfirmantarbeid
  Trosopplæringsarbeid
  Kirke- skole samarbeid
  Andakter på sykehjem 
  Lede og motivere ansatte og frivillige 
  Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum

  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en sokneprest med evne til  å følge opp visjonsdokumentet for Den norske kirke og de lokale planer i soknet 
  Vi vektlegger vilje til nytenkning og sans for soknenes lokale særpreg 
  Trygg og tillitsvekkende i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner 
  Evne til å inspirere, bekrefte og se medarbeidere og frivillige 
  Ha initiativ og gjennomføringsevne 
  Gode samarbeidsevner   
  God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap   

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KAs tariffområde
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
  Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Horten
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger