Sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Edøy, Brattvær og Hopen som særlig tjenestested

Høye fjell, dype fjorder, naturskjønne bygder og levende øysamfunn med spennende historie; Alt dette er typisk for Ytre Nordmøre som består av kommunene Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla. Prostiet har ca. 33000 medlemmer i Den norske kirke. Prostesetet ligger i Kristiansund. Smøla kommune har ca. 2000 innbyggere og presenterer seg som "ei øy i et hav av muligheter". Den "ligger helt ytterst mot Atlanterhavet mellom byene Kristiansund og Trondheim. Her er et særpreg du ikke finner maken til; med prærieaktig landskap og en fantastisk skjærgård som består av mer enn 5800 øyer, holmer og skjær. Her er gode forhold for jakt og fiske. Kommunesenteret Hopen har et godt utbygd kjøpesenter og en flerbrukshall bygd i 2008. Smøla har en av Europas største vindparker, som både er et landemerke og en viktig arbeidsplass og inntektskilde for kommunen. Oppdrettsnæringen har en svært ekspansiv utvikling og arbeidsledigheten i kommunen er lav. Smøla er også kjent for sitt landbruk, bl.a. med sine søte og saftige gulrøtter. Kommunen har satset på turisme og har et rikt kulturliv. Gurisenteret som ble bygd i 2009, er et unikt kulturanlegg. Veiholmen i nord er Smølas største turistattraksjon og Sør-Norges største fiskevær. Ørnsafari er blitt svært populært de siste årene og blant mange spennende naturopplevelser finner en både ved kajakkpadling og dykking. Smøla byr på gode og trygge oppvekstvilkår for barn. Her er barnehager og splitter ny barne- og ungdomsskole på Hopen. Hele kommunen er bundet sammen med bilvei. Hurtigbåtsamband fra Edøya på Smøla til Kristiansund og Trondheim går jevnlig. Til prostesetet Kristiansund er det ca. 35 min. båttur. Fergesambandet Edøya - Sandvika har fra 2020 halvtimesavganger store deler av døgnet, og overfarten er på 25 minutter. Det er lett å reise sørover og nordover med bil og en kjører fergefritt fra Sandvika til Trondheim på ca. 2 1/2 time. Du kan lese mer om kirken og kommunen her: www.smola.kommune.no

Det er ledig stilling som sokneprest i Edøy, Brattvær og Hopen sokn på Smøla.

Vi søker etter en aktiv og allsidig prest som kommuniserer godt med hele menigheten og har blikk for alle livsfaser. 

Vi ønsker oss en prest med hjerte for mennesket, evne til å skape samarbeid både med frivillige medarbeidere og øvrige ansatte og gjerne med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.

Edøy, Brattvær og Hopen sokn er særskilte arbeidsområder. I tillegg samarbeider sokneprestene på Smøla med soknepresten i Aure som legger gudstjenestelister og fridager i fellesskap. Prostiet er tjenestedistrikt der prestene møtes regelmessig i Kristiansund til kollega- og fagsamlinger.

Staben på Smøla består av Kirkeverge i 60% stilling, nytilsatt organist i 80%, sekretær i 40% og trosopplærer i 20% stilling. Alle har kontorfellesskap i Rådhuset på Hopen.

Hopen kirke ligger ved kommunesenteret på Smøla og ble vigslet i 1892; Brattvær kirke er fra 1917, og Edøy kirke er fra 1885 og er fra gammelt av hovedkirken på Smøla. Edøy gamle kirke, fra ca. 1190, blir ofte brukt til vielser og har en sentral plass i Gurispelet. Dette er ett av Norges flotteste utendørs historiske skuespill og er knyttet opp mot byggingen av Edøy gamle kirke. Spelet framføres 4 ganger hvert år i uke 28 og er en viktig begivenhet for hele smølasamfunnet.

I 2018 var det ca. 45 forordnede gudstjenester og 8 hverdagsgudstjenester, 38 gravferder, ca. 20 konfirmanter og ca. 20 dåp. Det er andakt på sykehjemmet ca. 8 ganger pr år. Samarbeidet med lokale musikalske krefter er godt. Menighetsrådene er aktive og har stor grad av frivillighet. Det er 12 kirkegårder i bruk.

Det er mange prosjekter under utvikling til Kystpilegrimsleden og Smøla har en sentral plass i dette arbeidet. På øya Kuli ble Kulisteinen funnet. Den er anslått til å være ca. 1000 år gammel. Runeskriften langs kanten knytter sammen «Norge» og «kristendom». Fordi dette er den eldste kilden vi har hvor disse to knyttes sammen, blir den kalt Norges dåpsattest. Lokalt arbeides det aktivt for å løfte fram Kulisteinen som et viktig nasjonalt kulturminne. Kommunen har nettopp fått laget en 3D modell av steinen i miniatyr i samarbeid med NTNU i Trondheim.

Du er velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referanser til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikke ønsker navnet ditt på den offentlige søkerlisten må dette grunngis i søknaden. Grunnene vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømeadministrasjonen ikke finner de tilstrekkelig, vil søkeren bli kontaktet før søkerlisten blir offentliggjort. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og liv blir fremmet i menighetene.
 • Soknepresten holder gudstjenester og forretter kirkelige handlinger, har en aktiv rolle i trusopplærings- og konfirmantopplæringen, utøver sjelesorg og veiledning og annet forkynnerarbeid.
 • Alle prester i prostiet deltar i beredskapsordning.
 • Alle prestene i prostiet deltar i beredskapsordningen.

Kvalifikasjoner:

 • Vi ser etter en prest med evne til pastoralt lederskap, som kan samarbeide kollegialt og tverrfaglig med stab, sokneråd og frivillige
 • Vi søker en aktiv og allsidig menighetsprest som kan tenke kreativt om fellesskap og gudstjenesteliv.
 • Vi søker en prest som kan være med på å videreutvikle og skape entusiasme rundt de prioriterte arbeidsområdene kirka har.
 • Vi søker en prest som har syn for å sette av tid til egen fornyelse både faglig og menneskelig.
 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting som sokneprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest".
 • Den som blir ansatt må legge frem barneomsorgsattest (politiattest), jf. Kirkelovens § 29, 2 ledd.
 • Det er innført prøvetid på 6 måneder for alle faste ansatte.
 • Søkere som ikke er ordinerte, blir bedt om å beskrive forholdet til programmet "Veien til prestetjeneste" (VTP). Ordinasjon forutsetter normalt fullført VTP.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 • Søkeren må opplyse om han/hun beherskar begge målformer.
 • For å bli ansatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.
 • Med hjemmel i arbeidsmiljølova §13-4.2. blir opplysningar om samlivsform innhentet og kan bli vektlagd.
 • Ordinerte søkere som er statsborgere fra annet EØS-land må legge frem attest som viser autorisasjon fra Kirkerådet til prestetjeneste i Den norske kirke, krav om medlemskap i Den norske kirke og kravet om å beherske norsk språk, jf. "Forskrift om tilsetting av menighetsprest" § 6.

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

Vi tilbyr:

 • lønn etter Hovedtariffavtalen i KA, stillingskode 1555 sokneprest. Innskudd i Statens pensjonskasse.
 • godtgjørelser og tilskudd etter fastsatte vilkår. Den som blir ansatt må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement mv og andre avgjørelser som kan ha innvirkning på gjøremål i tjenesten.
 • gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning.
 • godt samarbeid mellom staben i samarbeidsområdet og mellom de ansatte i prostiet. Prestene møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.
 • ikke tjenestebolig, men er behjelpelig med å finne bolig.
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Smøla
Publisert 2019-08-08
Søknadsfrist 2019-08-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme

Molde
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger