Sokneprest i Soknedalen og Norderhov

Sogneprest i Ringerike prosti med særlig tjenesteområde i Soknedalen og Norderhov  
Soknepreststillingen i Soknedalen og Norderhov er en stilling som byr på allsidige presteoppgaver, et stort stabsmiljø, ansvar for Soknedalens to sogn, og tjeneste i Norderhov kirke. Prestekontoret er lokalisert til Hønefoss kirke der også flere av proststiets prester, prosten og kirkevergens ansatte har kontor. Dette er en god ramme for godt samarbeid og fellesskap. Foruten sognepresten består staben av ledende sogneprest, kapellan, to organister, fire kirketjenere, kontorfullmektig og menighetspedagog. Staben møtes hver 14 dag til stabsmøter, og til sosialt samvær iblant. 
Det er 11 prester i prostiet. Prosten innkaller til samling annenhver uke. Det legges vekt på fagutvikling, samarbeid på tvers av menighetene, og godt kollegafellesskap. De siste årene har vi reist på studietur hvert år.   
    

Lunder og Veme menigheter ligger i Soknedalen. Sokna sentrum ligger 25 min kjøring fra Hønefoss. Lunder sogn har 1156 medlemmer, med Lunder kirke på Sokna og Strømsoddbygda kapell som ligger inne i skogen. Det er gudstjeneste i Lunder ca 2 ganger pr måned, og 4 i året i Strømsoddbygda. På Sokna er det barnehager, barne- og ungdomsskole, sykehjem, butikker og cafe. Veme ligger mellom Hønefoss og Sokna, og er en liten menighet med 559 medlemmer. Veme kirke er samlingspunkt i bygda, med gudstjeneste en gang pr måned. Til alle kirkene hører det kirkegårder. 
Folk i Soknedalen er stolte av bygda si. Naturen rundt byr på friluftsliv, rekreasjon, jakt og fiske. Det er stor oppslutning om kirkene til høytider, kirkelige handlinger og menighetsarrangement. Det er gode tradisjoner for samarbeid mellom kirke og skole, og med sykehjemmet. Foruten konfirmanter er det barneklubb i begge menigheter, og godt samarbeid med speideren. 
Norderhov kirke er en middelalderkirke fra 1100-tallet, og den største kirken i prostiet. Tidligere var den hovedkirke for Soknedalen, og mange har fortsatt tilknytning til den.


Ringerike prosti ligger nordøst i Buskerud og dekker Ringerike og Hole kommuner, en times kjøring fra Oslo. Området byr på variert natur fra Nordmarka til Tyrifjorden, med Hønefoss by som sentrum. Prostiet består av 11 menigheter, med i alt 16 kirker og kapell og 11 kirkegårder. Det er 11 prestestillinger knyttet til prostiet.  

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester i Soknedalen og Norderhov kirker
  Tjenesteuker for gravferd i prostiet ca hver 3. uke    
  Ansvar for konfirmantarbeidet i Soknedalen
  Ansvar for kirke-skole/barnehagesamarbeidet i Soknedalen
  Deltakelse i Lunder og Veme menighetsråd
  Andakter på Soknatunet
  Delta på stabsmøter og prestesamlinger                                                                                                                                                                                                          
  Delta i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning: Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum 

  Stillingen forutsetter førerkort og at en har tilgang på egen bil

  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tillitsvekkende i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner                                                                                                                                                          Evne til å inspirere, bekrefte og se medarbeidere og frivillige                                                                                                                                                                                                    Ha initiativ og gjennomføringsevne                                                                                                                                                                                                                                                 Gode samarbeidsevner                                                                                                                                                                                                                                                                 God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap                                                     

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 - sokneprest                                                                                                                                                                                                                       Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten                                                                                                                                Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25) 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hønefoss
Publisert 2019-08-09
Søknadsfrist 2019-09-08
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger