Sokneprest i Gol

HALLINGDAL PROSTI - MANGFOLD OG MULIGHETER 
Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. Den mangfoldige naturen åpner for rekreasjon og aktivitet. Kulturlivet blomstrer, både som tradisjonsbærer og i det moderne og nyskapende. Kirkelivet er mangfoldig i de ulike bygdene med dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste. 
Hallingdal ligger sentralt til mellom øst og vest. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter! 
Vil du bli ny sokneprest på Gol i Hallingdal? Er du glad i folkekyrkja og er engasjert i utvikling av arbeid for små og store i menigheten? Gol sokn er en tradisjonell folkekirke med stor oppslutning om kirkelige handlinger og trosopplæringsarbeid. Mange foreldre velger å døpe barna og majoriteten av ungdommene velger kirkelig konfirmasjon. 
De siste årene har man satt i gang arbeid for små og store med samlinger fra førskolealder en gang i måneden fredag ettermiddag. Menigheten ønsker å bygge videre på dette og vil i tiden framover spesielt rette fokuset mot ungdom og unge voksne. Vi søker en prest som sammen med frivillige og andre ansatte kan virkeliggjøre denne drømmen. 
I tillegg til trosopplæring har menigheten et aktivt diakonalt arbeid og variert gudstjenesteliv i Gol og Herad kirke. I tillegg brukes fjellkapellet på Oset og Gol stavkyrkje til gudstjenester, vigsler og andre arrangement. 
Gol kommune ligger midt i Hallingdal og er det er det regionale handels- og servicesenteret for regionen. Som en av landet største reiselivskommuner utgjør servicenæringene 70% av sysselsettingen. I tillegg finnes det små og større bedrifter innen industri, kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet, samt landbruk. Gol kommune har full barnehagedekning og har en helt nybygd skole for 1. -10. trinn. I tillegg har Gol videregående skole og folkehøgskole. 
Gol er ei bygd i utvikling både innenfor industri, handel og reiseliv. Idretts- og kulturlivet er variert. Her et det flott samfunnshus med bibliotek, svømmehall og saler. De siste årene bygd ny skole og nytt idrettsanlegg. 
Gol har et typisk innlandsklima, med kald vintrer og varme somre, og naturen inviterer til et aktivt friluftsliv hele året. På Golsfjellet og ellers i kommunen kjøres det vinterstid opp kilometervis med skiløyper og på sommeren er den en rekke stier som kan brukes både til fots og på sykkel. På Gol er mulighetene store både på jobb og fritid. 
Det er et godt samarbeid med Frelsesarmeen og Normisjon, samt kommunen og forskjellige foreninger. 
Soknepresten på Gol har et nært samarbeid med soknepresten i Hemsedal og 
og fordeler oppgavene knyttet til gudstjenester, kirkelige handlinger og andakter.  Gol og Hemsedal har felles konfirmantsamlinger og leir, og alle konfirmantene i prostiet samles til konfirmantfestival. Etter kirkevalget har vi ett sokneråd, og soknepresten sitter i soknerådet og fellesrådet. Soknepresten er også medlem i kommunens sorg- og kriseteam. 
Soknepresten inngår i et tverrfaglig team med kirkeverge, trosopplærer, diakon, kantor, sekretær og kirketjener. Staben er sentralt plassert i gode kontorlokaler i kommunehuset på Gol. En gang i måneden samles prestene i prostiet til faglig samvær på Ål, hvor prosten har kontor.

 

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  Konfirmantarbeid
  Trosopplæringsarbeid
  Kirke- skole samarbeid
  Lede og motivere ansatte og frivillige
  Menighetsbyggende og utviklende virksomhet
  Medlem av Gol menighetsråd
  Andakter på sykehjem 
  Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning: Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum 

  Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
  Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tillitsvekkende i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner 
  Evne til å inspirere, bekrefte og se medarbeidere og frivillige
  Ha initiativ og gjennomføringsevne 
  Gode samarbeidsevner  
  God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap 
  Kommunisere kirkens gode budskap i det levende lokalsamfunnet

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KAs tariffområde                                                                                                                                                                  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse                                                                                                                                                                                                                  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ                                                                                                                                                                                                                         Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser                                                                                                                                                                                        Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gol
Publisert 2019-08-09
Søknadsfrist 2019-09-08
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger