Menighetskoordinator

Oppegård kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet. Kommunen har i dag ca 27 000 innbyggere, ca 8500 av disse bor i Greverud sokn. Oppegård kommune slås sammen med Ski kommune 1.januar 2020, da slås også fellesrådene sammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det opprettholdes lokale staber i arbeidskirkene, deriblant i Greverud kirke der denne stillingen får arbeidsplass. Menighetskoordinatoren har kirkevergen som nærmeste overordnede. Greverud menighet er en svært aktiv menighet med et rikt og variert gudstjenesteliv, stort barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant voksne og variert kirkemusikalsk arbeid. Svært mange frivillige er involvert i arbeidet og gis en stor og viktig plass i menighetsarbeidet.

50 % stilling. En utvidelse til 80 % kan vurderes ut fra interesse og kompetanse. 

Menighetsforvalter i Greverud menighet går fra 1. september ut i fødselspermisjon og vi trenger vikar fra samme tid.  I Greverud kirke har 8 personer sin arbeidsplass. Vi søker etter en person som trives med å arbeide i kirken og sammen med sokneprest ha ansvar for å lede arbeidet iht menighetsrådets planer og strategier.

Arbeidsoppgaver:

 • Menighetsrådets virksomhet

 • Legge til rette for menighetens planarbeid.
 • Forberede og sammen med sokneprest følge opp menighetsrådets møter og vedtak
 • Bidra til god informasjon om aktiviteter og virksomhet
 • Koordinere aktiviteter og følge opp frivillige sammen med staben for øvrig.
 • Betjene publikum og øvrige fellesoppgaver.
 • Økonomiforvaltning

 • Ha ansvar for oppfølging av menighetsrådets (inkl. underutvalgene) økonomi
 • Utarbeide budsjettforslag.
 • Kontere og attestere fakturaer
 • Følge opp offer og givertjenesten.
 • Utarbeide budsjettforslag.
 • Kontere og attestere fakturaer
 • Følge opp offer og givertjenesten.
 • Fra høsten 2019 vil det tilsettes en økonomisk rådgiver i fellesrådet.

 • Øvrige oppgaver
 • Ha ansvar for utleie av kirkens lokaler

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskolenivå
 • Kunnskap/erfaring fra administrativt arbeid.
 • Kjennskap til Den norske kirkes organisering
 • Motivasjon og interesse for informasjonsarbeid.
 • Innsikt og erfaring i saksbehandling vil bli vektlagt.
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Menighetsforvalter må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne til å holde god orden og oversikt
 • Ha positivt engasjement og kunne inspirere andre.
 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med stab/frivillige.
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende rutiner
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2 % trekk i brutto lønn
 • Annet:

 • Tiltredelse snarest mulig etter 10. september 2019. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.
Arbeidsgiver Oppegård kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oppegård
Publisert 2019-08-19
Søknadsfrist 2019-09-06
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oppegård kirkelige fellesråd

Oppegård
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger