Sokneprest i Vest Nedenes prosti med Birkenes sokn som tjenestested

Birkenes er ett av tre sokn i Birkenes kommune. De to andre er Vegusdal og Herefoss, som har egen sokneprest. Birkeland er sentrum i en vital kommune, med kommunehus, fabrikker og butikker, barneskole, ungdomsskole og Folkehøgskolen Sørlandet. Det er et aktivt kulturliv i bygda. Fra Birkeland er det en halv time til Kristiansand og Grimstad og 15 min. til Lillesand. Folketallet i Birkenes kommune er i vekst, og har 5188 innbyggere (1. kvartal 2019), hvorav ca 3900 er medlemmer i Den norske kirke (ca 3300 i Birkenes sokn og ca 300 i hver av Herefoss og Vegusdal sokn). Birkenes er den kommunen i Aust-Agder som har høyest antall barn 0-18 år, i forhold til folketallet. Se ellers kommunens hjemmesider: https://www.birkenes.kommune.no/ Birkenes kirke er en stor korskirke i tre med ca 600 sitteplasser, bygd i 1858. Birkenes menighet bruker også Birkeland bedehus til mange av sine arrangementer og trosopplæringstiltak. I tillegg arbeider menighetsrådet aktivt med planer for menighetshus/arbeidskirke i Birkeland sentrum. Herefoss kirke (24 km) er en åttekantet kirke i tre bygd i 1865. Vegusdal kirke (34 km) på Engesland er en korskirke i tre bygd i 1867. Vegusdal kapell er en liten langkirke i tre bygd i 1974. Soknepresten har meget gode kontorforhold på Birkeland, sammen med de andre ansatte.

Menighetens profil 
Birkenes sokn har sokneprest, organist (80%), menighetspedagog (100%), ungdomsleder (50%), kirketjener (100%) og frivillig klokkertjeneste. 
I tillegg til soknepresten i Vegusdal og Herefoss, er det kirkeverge (100%) og daglig leder i 80% stilling for alle tre sokn. Prestene fordeler tjenesteuker og har også noen tjenesteuker i Lillesand etter avtale. Gudstjenesteturnus for de tre sokna samordnes. Etter forordningen har Birkenes 57 gudstjenester og Herefoss og Vegusdal 29 hver. 
Menighetsrådet arbeider godt og har flere utvalg og komiteer for ulike deler av menighetsarbeidet. Birkenes er en aktiv menighet, med mange frivillige medarbeidere og stor giverglede. Samarbeidet mellom kirke og kommune er veldig godt.

Menighetens visjon og satsingsområder 
Birkenes menighet satser på tre hovedområder; Trosopplæring, misjon og diakoni. 
Trosopplæringsplanen har tiltak for de ulike aldersgruppene. Med nyansatt ungdomsleder ønsker menigheten å styrke og videreføre arbeidet blant ungdom, og ha fokus på innsatsen blant unge familier. Motto for trosopplæringen er «Plass for alle». Diakoni og misjon skal være med å prege menighetens liv, og diakoniutvalg og misjonskomité samordner konkrete tiltak og prosjekter. 

Hvilke tiltak 
Babysang og småbarnstreff, 4-og 6-årsklubb, Tårnagenter, Lys Våken og Kode B. 
Barnekor (1.-4. kl), Soulchildren (5. - 7. kl) og Crescendo (8. kl og oppover). 
Yngstes er et samarbeid med Acta, som samler over 100 barn i alderen fra 4. til 7. klasse. 
Krik-arbeidet står sterkt i menigheten. Det er også skolelag og søndagsskole. 
Samarbeidet kirke - skole er godt. 
Diakoniutvalget er aktivt, og driver blant annet møteplassen «Kirketorget» på biblioteket. 
Menigheten har misjonsavtale, innsamlingsaksjoner og vennskapsmenigheter. 

Gudstjenestelivet 
Kirkesøkningen er meget god i Birkenes. Det er et rikt og variert gudstjenesteliv. Familiegudstjenestene samler mange og er ofte knyttet opp mot et av tiltakene i trosopplæringsplanen. Det legges vekt på involvering, både av barn, unge og voksne. Det er stor oppslutning om dåp og konfirmasjon. 

Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.


Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.


Kvinner oppfordres til å søke.


Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.


Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

     

 

Arbeidsoppgaver:

 • tjenesteukene deles mellom de to prestene. I tillegg kommer tjenesteuker i Lillesand etter nærmere avtale
 • hovedansvaret for konfirmantene i Birkenes i samarbeid med øvrige ansatte (40-50 konfirmanter)
 • hovedvekten av gudstjenester i Birkenes, men også noen i Herefoss og Vegusdal
 • institusjonstjeneste ved Birkenes sykehjem
 • sete i menighetsrådet og i kirkelig fellesråd

Personlige egenskaper:

 • evne og vilje til samarbeid med ulike organisasjoner, lag og foreninger
 • kontaktskapende, initiativrik og samlende
 • evne til tett samarbeid med råd og utvalg og tenker helhet og bredde i et mangfoldig menighetsarbeid

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjøring etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Birkeland
Publisert 2019-08-22
Søknadsfrist 2019-09-11
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger