Systemansvarlig for kirken.no og Kirkebakken

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 95 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

Kommunikasjonsavdelingen har totalt åtte medarbeidere som har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av all ekstern og intern kommunikasjon knyttet til Kirkerådets arbeid. Avdelingen har ledig stilling med fokus på formålstjenlig og strategisk utnyttelse og videreutvikling av kirken.no og Kirkebakken. Vi ønsker oss en kunnskapsrik og engasjert rådgiver som kan fortsette utbyggingen av kirkens digitale satsing.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra aktivt til å videreutvikle kirken.no og kirkens intranett innholdsmessig og teknisk, for å styrke ekstern og intern kommunikasjon, samt understøtte strategier

 • og satsinger i Den norske kirke 
  Sikre sømløst samarbeid mellom ulike leverandører og samarbeidspartnere
 • innenfor IT-funksjonen og infrastrukturprosessen for kirken 
  Følge opp økonomi for IT-systemene for intra- og internett 
  Sikre tydelige bestillinger ved videreutvikling og nyanskaffelser 
  Drifte og lede brukerutvalg 
  Utvikle og vedlikeholde gode opplæringsmuligheter og kurs for brukerne 
  Evaluere og kvalitetssikre systemene i forhold til risiko, integrasjoner og
 • funksjonalitet 
  Skape og gjennomføre ulike interne kommunikasjonstiltak knyttet til dette
 • feltet 
  Aktivt bidra til og styrke kommunikasjonsavdelingens daglige arbeid 
  Innholdsproduksjon og publisering må påregnes

   

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning 
  Erfaring i å se innholdsmuligheter i kirkens digitale løsninger 
  God teknisk og brukerorientert innsikt i digitale plattformer, herunder grundig praktisk kjennskap til minimum Episerver og Sharepoint 
  God kunnskap om og erfaring fra kirken generelt og menighets- og bispedømmenivå spesielt

Personlige egenskaper:

 • Teamorientert og selvstendig 
  Strategisk og initiativrik
  Pedagogisk og engasjert
  Kreativt blikk for gode digitale muligheter i kirken
  Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver 
  Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd
  Moderne kontorlokaler i Kirkens hus i Oslo sentrum
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-08-29
Søknadsfrist 2019-09-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger