Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Trosopplæring i Tanum menighet

Tanum sokn har 13.245 innbyggere, hvorav 8.120 er medlemmer av Den norske kirke. Kirken ligger nydelig plassert på Tanumplatået i Tanumskogen ca. 5 km fra Sandvika. Den har plass til ca. 250 mennesker. Tanum kirke er en av landets vakreste og eldste kirker, datert til midten av 1100-tallet. I tilknytning til kirken ligger et nyåpnet kirkesenter hvor de fleste av menighetens arrangementer finner sted. Der har staben kontor, og det er menighetssaler og møterom. Tanum menighet betjenes i dag av sokneprest, kapellan, kateket, menighetspedagog, diakon, kantor, sekretær, og kirketjenere i mindre stillinger. Menigheten har felles kirkeforvalter/ daglig leder med Fornebulandet menighet i Bærum. I Tanum er vi heldige nok til å ha to kateketstillinger med hvert sitt fokus. De samarbeider tett, men har sitt hovedblikk på hver sin aldersgruppe: 0-12 og 13-18. Tanum menighet har formulert sine grunnverdier slik: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse, og vil med det understreke både forankring og vilje til å møte nye tider og mennesker med evangeliet. Les mer om Tanum menighet: http://tanum-menighet.no/ Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 95 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Trives du med arbeid for og med barn og unge? Som kateket eller menighetspedagog for aldersgruppa 0-13 i Tanum, blir du medansvarlig for undervisning og oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet.

Du får tre inn i trygge rammer og en ferdig trosopplæringsplan, men med god mulighet til å få være med på å prege arbeidet framover. Det er et aktivt barnekor og søndagsskolearbeid, der dyktige frivillige har store ansvarsoppgaver. Tanum menighet forsøker å fremstå med en tydelig profil, og vi jobber derfor mot et helhetlig uttrykk på hele trosopplæringen. Vi har uforløst potensiale på kirke/skole-samarbeid, og ønsker oss noen med interesse for det.

Brenner du for noe av dette, men ikke alt? Ta kontakt med oss for en prat om muligheter til å justere stillingen med tanke på innhold og størrelse.

Er du den rette for stillingen, men mangler formell kompetanse innen kristendomsfag og/eller pedagogikk vil vi legge tilrette for faglig påfyll. Du trer inn i et hyggelig, motivert og etablert stabsfellesskap, og vi ønsker oss noen som vil bidra til det.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle menighetens trosopplæring i samarbeid med øvrig stab
 • Hovedansvar for trosopplæring for alderen 0-13 år
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Administrere søndagsskole og delta ved babysang og barnekor
 • Delta i gudstjenestelivet, særlig ved fokus på barn og unge
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i barnearbeidet
 • Budsjettansvar for barnearbeid og trosopplæring

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen pedagogikk, kristendom, teologi, musikk og med relevant praksis vil også bli vurdert.
 • Gjerne praksis fra tilsvarende stillinger og/eller annen erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Evne til, og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Musikalsk kompetanse er en fordel
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29
 • Medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse

Personlige egenskaper:

 • Raus og inkluderende
 • Evne til å arbeide selvstendig og under ledelse / veiledning i team
 • Trives i arbeid med barn og unge
 • God evne til nettverksbygging
 • Kreativ og samarbeidsvillig

Vi tilbyr:

 • En spennende menighet i utvikling
 • Engasjerte frivillige og stab
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Hjelp til transportløsninger t/r Sandvika - Tanum, dersom du ikke har bil kan vurderes
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger innen undervisning i kirken i Bærum
 • Faglig støtte/mentorordning for nyansatte
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Dersom du ønsker en mindre stilling med deler av oppgavene, er vi villige til å diskutere dette
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bærum
Publisert 2019-09-04
Søknadsfrist 2019-09-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger