Generalsekretær

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet - er en selvstendig og frivillig organisasjon med oppdrag fra Den norske Kirke om å være kirke for nordmenn i utlandet. Kirken møter nordmenn i utlandet og skaper sosiale og kulturelle møtesteder der folk er. Sjømannskirken finnes på alle kontinent, på norsk kontinentalsokkel og har spesialkompetanse på kriseberedskap. Virksomheten består av sjømannskirker, nettkirke, sjømannsprester offshore, studentprester og ambulerende sjømannsprester. Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder. Sjømannskirken har 340 ansatte, et budsjett på ca 170 mill kroner, og finanseringen er primært basert på innsamlede midler i Norge og utlandet, samt offentlige tilskudd. Se www.sjomannskirken.no

Internasjonalt virkeområde  -  Unik organisasjon med bred appell  

Gjennom 155 år har Sjømannskirken vært et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet. Sjømannskirken er særlig kjent for sitt arbeid i utlandet, men har også betydelig virksomhet i Norge og på norsk sokkel. Sjømannskirken har en sterk posisjon i befolkningen.

Sjømannskirkens generalsekretær går i 2020 av med pensjon, og hans etterfølger skal rekrutteres. I en verden i stadig endring utfordres og fornyes Sjømannskirken i takt med bl.a. digitalisering og nordmenns reisevirksomhet. Vi søker en visjonær og fremtidsrettet leder som kan videreutvikle organisasjonen nasjonalt og internasjonalt og styrke Sjømannskirkens relevans mot gamle og nye grupper.

Generalsekretæren har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle Sjømannskirken og rapporterer til hovedstyret. Som generalsekretær forventes du å kunne fronte organisasjonen utad og styrke Sjømannskirkens posisjon og økonomiske fundament. Solid kirkefaglig kompetanse, samfunnsengasjement, medieerfaring og relevant nettverk for politisk påvirkningsarbeid kan være relevant.

Som øverste leder i Sjømannskirken bør du evne å ha et overordnet og strategisk fokus, samt være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med og formidle organisasjonens kristne forankring og grunnleggende verdier.

I valg av ny generalsekretær for Sjømannskirken vil det legges vekt på høyere utdanning og solid, relevant ledererfaring fra internasjonal virksomhet. Vi søker primært en person som er ordinert/vigslet, eller kvalifiserer for dette. Vi forventer at du har god organisasjons- og økonomiforståelse og utpregede kommunikasjons- og samhandlingsevner. Erfaring fra ideell sektor vil være en styrke.
Som generalsekretær i Sjømannskirken kan du kombinere solid ledererfaring med diakonalt engasjement innenfor rammen av en frivillig, kirkelig organisasjon. Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i en verdibasert organisasjon med et svært meningsfylt formål. Arbeidssted vil være Bergen og reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale.


Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi tlf. 905 84 138 eller styreleder i Sjømannskirken Jørn-Henning Theis tlf 934 55 560. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Send søknad med CV til kontakt@amropdelphi.no innen 29.september 2019.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Bergen
Publisert 2019-09-09
Søknadsfrist 2019-09-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger