DIAKON I BARBU MENIGHET

Det er ledig 100 % fast stilling som diakon i Barbu menighet. Det er et godt etablert diakonalt arbeid i Barbu menighet, og vi søker deg som kan bygge videre på dette, samtidig som du er nytenkende i møte med behovene i lokalsamfunnet. Barbu menighet og Kirkens Bymisjon Arendal inngikk et samarbeid om et 2årig diakonalt prosjekt i 2017. Dette prosjektet er forlenget til utgangen av 2020. Diakonen vil være en sentral person i dette prosjektet.

 

 

Hovedoppgaver:

- Styrking og veiledning av frivillig engasjement.

- Delta i sorgarbeid i samarbeid med andre.

- Arbeid med unge mennesker og familier.

- Integreringsarbeid, herunder arbeid med mennesker med utviklingshemming og

  flyktninger.

- Tverrfaglig samarbeid med de øvrige ansatte i staben.

- Arbeidsoppgavene vil i noen grad kunne tilpasses søkeren sine kvalifikasjoner, interesser,

  erfaringer og menighetens behov.

 

Kvalifikasjoner

- Utdanning i samsvar med tjenesteordning for diakoner er ønskelig

- Gode lederegenskaper og evne til å rekruttere og bygge opp frivillige grupper.

- Må kunne arbeide strukturert og strategisk.

- Kan møte mennesker i sorg og krise på en omsorgsfull og klok måte og være en god

   samtalepartner.

- Være utadvendt og kontaktskapende.

- Må kunne arbeide både i team og alene.

- Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

- Må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. God pensjonsordning. 6 måneders prøvetid.

 

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Det må fremlegges politiattest ved tiltredelse i stillingen.

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes menighetsrådsleder Aud Findal Dahl tlf.91873624, e-post: aud.f.dahl@uia.no eller avdelingsleder Arne Homme

tlf. 37013580/93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no  For mer informasjon om menigheten, se vår hjemmeside på www.arendal.kirken.no/Barbu.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuell intervju.

 

Søknad med CV, sendes Arendal kirkelige fellesråd, postboks 1823

4858 Arendal evt. på mail post@agderkirken.no innen 04.10.2019.

Arbeidsgiver Arendal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Arendal
Publisert 2019-09-10
Søknadsfrist 2019-10-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger