Økonomidirektør

Diakonissehuset Lovisenberg er en ideell diakonal stiftelse som har omfattende virksomhet innenfor helseutdanning, eldreomsorg og sykehusdrift. Stiftelsen eier Lovisenberg diakonale høgskole AS, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (50 %), Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Lovisenberg sykehusapotek AS, Lovisenberg Diakonale Barnehage, Norges eneste oblatbakeri, gjestehus og kantiner/kaféer. I tillegg drives Omsorg+ for Oslo kommune. Stiftelsen er også involvert i internasjonale prosjekter. En betydelig eiendomsmasse forvaltes og utvikles i tråd med stiftelsens formål. Stiftelsen er basert på et diakonalt verdigrunnlag og har et ikke-kommersielt formål. Historien går tilbake til Cathinka Guldberg, som grunnla Diakonissehuset i 1868 og etablerte sykepleierutdanningen i Norge. I dag er det et bredt spekter av virksomheter som eies og/eller drives av stiftelsen. Driften og eierskapet er mangeartet og utgjør samlet et spennende kompetansemiljø på Lovisenberg-området.

Vi søker nå ny økonomidirektør, som skal bidra til god drift og videreutvikle virksomhetsområdene.

Arbeidet vil omfatte:

 • Overordnet ansvar for økonomifunksjonen med regnskap og lønn, rapportering, økonomioppfølging, budsjetter, likviditet og finansiering
 • Utvikling og oppfølging av styringsparametere
 • Kontraktsoppfølging
 • Risiko og etterlevelse
 • Overvåking av prosjekter og utvalgte aktiviteter
 • Analyser og deltakelse i ulike prosjekter
 • Strategiarbeid 
 • Anbud 

 

Stillingen innebærer stor kontaktflate med ledere og medarbeidere på alle nivåer og innenfor et bredt spekter av fagområder. Leveransene må være godt fundert faglig og oppleves som nyttige både for enhetene og stiftelsens ledelse. Dette stiller store krav til en respektfull og samarbeidende leder med fleksibel arbeidsstil. 

Vår nye økonomidirektør må stå sterkt på egne ben, tåle motvind og kunne argumentere basert på faglig kompetanse. Hun eller han må være resultatorientert og systematisk, ha god strategisk forståelse, ha evne til å se sammenhenger og muligheter for forbedringer, være nyskapende, kunne formulere strategier og foreslå tiltak i samspill med linjeledere.

Vi søker en leder med:

 • Erfaring fra ledelse i relevante organisasjoner, eksempelvis fra helse/omsorg, personalintensive virksomheter med turnus og/eller kommunal virksomhet
 • Sterk økonomi- og regnskapsforståelse
 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra business controlling
 • Høy integritet og verdiorientering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

Stillingen inngår i stiftelsens ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Petter Morseth på tlf. 950 72 909. Søknader sendes til okonomisjef@lovisenberg.no innen 10. oktober.

 

Arbeidsgiver Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-09-19
Søknadsfrist 2019-10-10
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger