Ledig 80 % stilling som Kantor / kirkemusiker i Averøy.

Det blir fra 01.11.2019 ledig 80 % stilling som kantor / kirkemusiker i Averøy kommune. Det vil være en viss mulighet for at stillingsstørrelsen kan økes på sikt. Kommunen består av de 3 soknene Kvernes, Kornstad og Bremsnes med hver sin kirke som bærer samme navn. Kommunen har ca 5.800 innbyggere, hvor rundt ca 4.800 av disse er medlemmer i Den norske kirke. Utenom de 3 soknekirkene, legges noen gudstjenester hvert år til Langøy kapell og til den flotte stavkirka på Kvernes. Averøy kommune er en øykommune på Nordvestlandet med variert og flott natur. Øya har fastlandsforbindelse i to retninger, med tunnel under fjorden mot Kristiansund i nord, og den mye besøkte Atlanterhavsveien mot sørvest i retning Eide, Fræna og Molde. Averøy har et rikt musikkliv. Det er mye god korsang på øya, bl.a to mannskor. Det er flere korps i kommunen, samt en aktiv kommunal kulturskole med høy kvalitet. Innenfor Den norske kirke finner vi Averøy kirkekor, Averøy gospelgruppe, samt et helt nyoppstartet barnekor. I tillegg har kantor ansvaret for de flotte, varierte og innholdsrike sommerkonsertene som trekker publikum fra hele regionen. Artistene er unge og gamle, fra inn- og utland, og representerer mange ulike sjangre. Disse konsertene er blitt en høyt skattet tradisjon i lokalmiljøet. Det er kort vei til Kristiansund kommune som også har et omfattende musikkliv, og byen er viden kjent for sin egen opera med tilhørende årlige Opera-uker. Kristiansund Kirke Kunst Kultur festival har også mye å by på hver høst, og er en festival av nasjonalt format. Regionen har et variert og blomstrende næringsliv, med hovedtyngde innen offshore og maritime næringer. Menighetene i Averøy har felles stab, som i tillegg til kantor består av sokneprest, kapellan / prestevikar, kontorsekretær, gravplassansvarlig, 2 kirketjenere, klokker, trosopplærer og kirkeverge. Kontorlokaler for alle ansatte ligger sentralt i kommunesenteret Bruhagen.

Kantorstillingen

Averøy kirkelige fellesråd søker etter en engasjert og kreativ kantor / kirkemusiker,  med 4-årig universitets- eller høyskoleutdannelse i 80 % stilling. Stillingen vil bli tillagt ansvar for å videreføre og videreutvikle det musikalske tilbudet som kirken har et naturlig ansvar for, herunder gudstjenester og kirkelige handlinger, samt kor- og konsertvirksomhet. Den som blir tilsatt vil ha stor mulighet til å kunne forme stillingen sin selv.

Instrumenter

Kvernes kirke har et orgel med to manualer og 17 stemmer, bygget i 1988 av Brødrene Wilbrandt.  Bremsnes kirke har et Jørgensen-orgel med 18 stemmer, og i Kornstad kirke finnes det et eldre Walcker-orgel med 9 stemmer.   Begge instrumentene har to manualer.  Orgelet i Langøy kapell ble også levert av Walcker, og har ett manual, fire stemmer, og anhangspedal.I Kvernes og Bremsnes kirker står det et flygel, og i Kornstad kirke og Langøy kapell, et piano. Alle instrumentene er godt vedlikeholdt og i god stand.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha det overordnede ansvaret for det kirkemusikalske livet i menighetene.
 • Videreføre og videreutvikle det gode kirkemusikalske arbeidet som finnes på Averøy pr i dag, herunder de årlige sommerkonsertene i Kvernes kirke
 • Spille til gudstjenester, og forberede disse sammen med prest.
 • Bidra til å videreutvikle det musikalske innholdet i gudstjenestene.
 • Lede kor / vokalgruppe
 • Bidra ved behov som faglig ressurs / veileder for det nyoppstartede barnekoret.
 • Delta og bidra inn i menighetenes barne- og ungdomsarbeid, herunder konfirmantarbeid og enkelte trosopplæringstiltak
 • Spille i vielser og begravelser, samt andakter på institusjoner.
 • Delta på stabsmøter og i aktuelle utvalg
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

 

Kvalifikasjoner:

 • 4-årig kantor- eller kirkemusikkutdanning fra høyskole eller universitet i samsvar med tjenesteordning for kantorer. Annen relevant musikkbakgrunn kan bli vurdert.
 • Fagkompetanse knyttet til orgler er ønskelig.
 • Beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeid.
 • Erfaring med korvirksomhet.
 • Må kunne bruke pc i sitt daglige arbeid. Fellesrådet benytter bl.a Medarbeideren
 • Må kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Det vil være en stor fordel å beherske norsk muntlig og skriftlig, da arbeidsspråket er norsk.
 • God kjennskap til Den Norske Kirke, medlemskap kreves.
 • Fremlegge tilfredsstillende politiattest ved tilsetting, jfr. Kirkeloven § 29

 

Personlige egenskaper:

 • Driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Godt og humørfylt arbeidsfellesskap med øvrig stab og frivillige i menighetene.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ.
 • Flotte kirkerom med brukbare orgler og akustikk.
 • En kommune med et rikt og variert musikkliv, samt nærhet til opera- og KKKK-festivalbyen Kristiansund.
 • Mange fritidstilbud, et aktivt foreningsliv, og en flott natur.
 • Fleksibel arbeidstid - dag, kveld og helg
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og pensjonsordning i KLP

 

Finner du denne stillingen interessant, så ikke nøl med å sende en søknad. Komplett CV og referanser med kontaktinfo må vedlegges.

Søknadsfrist: 13. oktober 2019.

Ber om at evt. søknad fylles ut gjennom utlysningen vår på www.vljobb.no eller www.kirkejobb.no

 

Navn på søkere vil bli offentliggjort, med mindre søker selv ber om det motsatte. Evt. reservering mot offentliggjøring må begrunnes. (Offentleglova § 25)

Kontaktinfo

Kristian Futsæter, kirkeverge, mobil 458 79 087, e-post kirkevergen@kirkeniaveroy.no

Arbeidsgiver Averøy kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Averøy
Publisert 2019-09-24
Søknadsfrist 2019-10-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Averøy kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger