Kateket / menighetspedagog

Sjømannskirken på Costa del Sol ligger i Calahonda mellom Malaga og Marbella. Stedet eies av Diakonhjemmet og Sjømannskirken og har et gjestehus. Det er et rikt gudstjenesteliv og daglige tidebønner, og gjennom året finner det sted en rekke konserter og andre kulturelle arrangementer. Kirken har tre barneklubber og en ungdomsklubb og driver prosjektet «Ung på Solkysten». Trosopplæringsarbeidet er i god gjenge. Om lag 15.000 nordmenn bor i dette området. Mange er pensjonister som oppholder seg her om vinteren. Her er også yrkesaktive og familier. Den norske skolen i Benalmádena har cirka 100 elever.

Liker du å jobbe med barn og unge? Stillingen som kateket/menighetspedagog ved Sjømannskirken på Costa del Sol passer for deg som bryr deg om enkeltmennesket og motiveres av å jobbe med barn og unge. Du kan være med å påvirke og forme uttrykksformen og innholdet i stillingen, og du blir en del av et engasjert og dynamisk stabsmiljø. På Costa del Sol får du jobbe i en allsidig sjømannskirke, som har alt fra arbeid med barn og unge til drift av gjestehus. Sjømannskirken på Costa del Sol er et vakkert arbeidssted med korte avstander til sjø og strand.

Arbeidsoppgaver:

 • Konfirmantundervisning og minilederkurs (MILK).
  Trosopplæringstiltak som Lys Våken, Tårnagenter og søndagskole.
  Ansvar for å poste innhold til Sjømannskirken på Costa del Sol sin Facebook-side og Instagram-profil.
  Organisering av sosiale aktiviteter for barn og unge.
  Gudstjenestearbeid.
  Bidra i det øvrige menighetsbyggende og diakonale arbeidet ved kirken.

  Les mer om kirken på Costa del Sol sine websider her

Kvalifikasjoner:

 • Kateket eller annen relevant utdanning på master- eller bachelornivå.
  Erfaring med trosopplæring fra lignende kirkelig arbeid.
  Førerkort klasse B.

  Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å bygge relasjoner til barn og unge.
  Du formidler tydelig og troverdig til barn og unge, og er opptatt av å skape engasjement og deltakelse blant de yngre.
  Du disponerer tiden og ressursene dine planmessig, er selvstendig og har god gjennomføringsevne.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen til å søke!

  Diverse andre forhold: 
  Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
  Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
  Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utstasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  Gode og utvidete forsikringsordninger.
  Arbeidsveiledning, ABV.
  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling.
  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt på Costa del Sol, med utfyllende informasjon om kirken.

  Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" på denne siden for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Spania
Publisert 2019-09-27
Søknadsfrist 2019-10-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger